Nominasjoner til Årets Nobels fredspris Del 5

 

Førstkommende fredag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd arran­ge­rer tra­di­sjo­nen tro Freds­brunsj og viser kunn­gjø­rin­gen på stor­skjerm . Vi ønsker i dagene opp­til fre­dag å gi et nær­mere inn­blikk i noen av de nomi­nerte. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne vise bred­den i årets nomi­na­sjo­ner, sam­ti­dig som vi ønsker å åpne for debatt om hvilke nomi­nerte leserne ten­ker er ver­dige vin­nere av prisen.

Nor­ges Freds­råd har tid­li­gere pre­sen­tert Nobels freds­pris nomi­nerte Magda Gobran GorgyAles Bia­liat­skiMor­de­chai Van­unu og Denis Mukwege.. Neste nomi­na­sjon er fra The American Friends Service Committee (AFSC). Organisasjonen har nominert ikke-voldsfilosof Gene Sharp.  

Gene Sharp har bidratt til fred gjennom forskning og analyser av ikke-voldelig arbeid. Sharp har skrevet flere bøker der han viser at ikke-vold er et effektivt virkemiddel i møte med voldelige regimer. Skriftene hans har blitt brukt som håndbøker av aktivister for å få til positive endringer i samfunnet i alt fra Kina på slutten av 1980-tallet til den arabiske vår i 2011.

Sharp har videreført Ghandis filosofi om ikke-vold, som har vært veldig aktuelt under den arabiske våren. Gene Sharp grunnla Albert Einstein institusjonen, en ikke-profitt organisasjon, dedikert til arbeid og forskning på ikke – vold.

Norges Fredsråd mener Sharp er en sterk kandidat for Nobels fredspris 2013 og at han er en av de nominerte som virkelig setter konkret arbeid med fred og fredelige løsninger på dagsorden.