Medieoppslag om Fredsprisinitiativet 2012

Norges Fredsråd har i forbindelse med gjennomføringen av Fredsprisiniativet 2012 og tildelingen av Nobels fredspris til EU, hatt en rekke oppslag i både norske og internasjonale medier. Se vedlegg under for en portefølje med linker til mange av oppslagene! Denne inkluderer blant annet NRKs ekstra nyhetssending søndag 9. desember som dekket hele markeringen direkte på Youngstorget, videointervjuer publisert av Democracy Now, debatt mellom Hedda B. Langemyr og Paul Frisvold hos TV2 Nyhetskanalen og oppslag i NY Times. 

Medieoppslag Fredsprisinitiativet 2012