Røde Kors kritiserer Forsvaret

Mads Harlem ifra Norges Røde Kors krever at Forsvaret foretar en granskning av det norske engasjementet i Afghanistan og Forsvarets praktisering av regler i krig. Kritikken er basert på at det norske Forsvaret har gitt sivile afghanske tolker opplæring i våpenbruk og at de har deltatt i skuddveksling med opprørere. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, sjef for […]

Møte med statssekretær Torgeir Larsen

Torsdag 22. november møtte en delegasjon på vegne av deltakerne fra Afghanistanseminaret den 30. september på Fredshuset, statssekretær Torgeir Larsen. Målet var å overrekke et brev som sammenfattet seminardeltakernes forventninger til norske myndigheter om Norges videre rolle i Afghanistan fram til og etter 2014. Delegasjonen ser nå fram til en fortsatt kontakt med statssekretæren og […]

Ønsker uavhengig Afghanistan-evaluering

Tidligere i år har Venstre bedt Regjeringen om å nedsette et uavhengig utvalg for å evaluere Norges innsats i Afghanistan. Den gangen avviste statsminister Jens Stoltenberg forslaget, og mente det var for tidlig, ettersom Norge fortsatt hadde militær tilstedeværelse i landet. Nå vil verken Høyre, AP eller Senterpartiet ha noen uavhengig evaluering av det norske […]

Norske soldater i Afghanistan

I boken «På våre vegne – Soldatberetninger fra Afghanistan», gjengir Malin Stensønes intervjuer fra 100 norske soldater som har deltatt i oppdrag i Afghanistan. Omtale av boken var på trykk i Aftenposten onsdag 17. oktober 2012. I boken kommer det fram at norske soldater bevisst har brukt en taktikk der de har fremprovosert angrep fra […]

Usikker på norsk innsats i Afghanistan

Forsvarets veteraninspektør Robert Mood er usikker på om den norske innsatsen i Afghanistan var verdt det. Han sier vi ikke før om 5 – 10 år vet om den militære intervensjonen var med på å legge grunnlag for et langvarig fravær av krig i Afghanistan. – Jeg har ikke svar. Jeg er ikke sikker på […]

Afghanistan, hva skjer når soldatene drar?

Norske soldater skal trekke seg ut av Faryab-provinsen i Afghanistan innen 1. oktober 2012. Dette inngår som ledd i NATOs fulle tilbaketrekning innen 2014, og avslutningen på over ti år med militær tilstedeværelse i landet. Norges Fredsråd og Nansen Fredssenter markerer hendelsen med innlegg om Afghanistan, diskusjonsseminar og kulturelt innslag: På Fredshuset, 7. etasje i […]

Rødt: Krigsnasjonen Norge

Leder i Partiet Rødt, Bjørnar Moxnes skrev i Klassekampen torsdag 20. september om krigsnasjonen Norge. Han påpeker at Norge kun er i Afghanistan for å ivareta forholdet til USA og NATO. Men Norge bør droppe rustinga av afghanske sikkerhetsstyrker som kan føre til en framtidig borgerkrig og heller bruke de økonomiske midlene til humanitære og […]

Klassekampen: NATO vender blikket hjem

Tirsdag 18. september publiserte Klassekampen følgende artikkel der forsvarsminister Espen Barth Eide viser til internasjonal realpolitikk i endring som årsak til at NATO ikke har lykkes i Afghanistan. «Har gått lei av internvensjoner etter Afghanistan: NATO vender blikket hjem» Klassekampens nettversjon av artikkelen Daglig leder i Norges Fredsråd mener begrunnelsen for et ønske om et […]

Kronikk: Styrk kvinnenes stilling

En rekke norske organisasjoner har skrevet kronikken «Styrk kvinnenes stilling» i Dagsavisens Nye Meninger. Kronikken ble publisert 13. september.  Organisasjonene gir råd om hvordan bistanden bør håndteres de neste årene i Afghanistan. Afghanerne må inkluderes mer i utviklingen av egne lokalsamfunn, og kvinnenes rettigheter må styrkes. I tillegg må det satses på både formell og […]