Møte med statssekretær Torgeir Larsen

Torsdag 22. november møtte en delegasjon på vegne av deltakerne fra Afghanistanseminaret den 30. september på Fredshuset, statssekretær Torgeir Larsen. Målet var å overrekke et brev som sammenfattet seminardeltakernes forventninger til norske myndigheter om Norges videre rolle i Afghanistan fram til og etter 2014.

Delegasjonen ser nå fram til en fortsatt kontakt med statssekretæren og Utenriksdepartementet for øvrig i denne saken. Vi håper statssekretæren vil ta punktene i betraktning i Norges videre arbeid og engasjement for Afghanistan.

Brevet til statssekretæren ble overrakt av representanter fra Afghansk Studentersamfunn, Afghansk Ungdomsforening, Afghanistankomiteen, Nansen Fredssenter og Norges Fredsråd.

Hovedbudskapet i brevet lå særlig på forventningen om mer involvering av den afghanske diasporaen gjennom kompetanseheving av de som bor i Norge, men også de som reiser tilbake, samt å bidra til økt kunnskapsutveksling mellom Norge og Afghanistan. Brevet setter også fokus på at Norge må drive en mer målrettet og kvalitetssikret bistand. Sist men ikke minst at støtten til Afghanistan må være en prioritert oppgave for Norge i tiden framover. Norge må ikke glemme Afghanistan!

I møtet fikk delegasjonen formidlet ovenfor statssekretæren at det er viktig å involvere sivilsamfunnet og særlig afghanerne selv i prosessen om styrkingen og gjenoppbyggingen av det sivile samfunnet i Afghanistan. Til dette uttrykte representantene for de afghanske organisasjonene at de ønsket å stille seg til disposisjon i en samlet kompetansegruppe for en formalisert dialog med norske myndigheter.

Med mer enn 700 millioner kroner årlig er Afghanistan den største mottakeren av bistand fra Norge, og Afghanistan vil fortsette å være det i tiden fremover. Statssekretæren sier Norge har hatt fokus på å støtte grunnutdanningen i Afghanistan, og at det her kan være mulighet for samarbeidsprosjekter med de afghanske organisasjonene i Norge.

Vi takker også alle som deltok på seminaret «Afghanistan: Hva skjer når soldatene drar?».

Se intervju i Utrop fra møtet med statssekretær Torgeir Larsen

Følg med på Facebook-siden «Afghanistan: Hva skjer når soldatene drar?»

(Illustrasjonsbilde: Afghanistankomiteen)