Kronikk: Styrk kvinnenes stilling

En rekke norske organisasjoner har skrevet kronikken «Styrk kvinnenes stilling» i Dagsavisens Nye Meninger. Kronikken ble publisert 13. september. 

Organisasjonene gir råd om hvordan bistanden bør håndteres de neste årene i Afghanistan. Afghanerne må inkluderes mer i utviklingen av egne lokalsamfunn, og kvinnenes rettigheter må styrkes. I tillegg må det satses på både formell og uformell utdanning som vil skape positive ringvirkninger til en rekke aspekter i det sivile samfunnet. 

Les kronikken ved å trykke her 

(Illustrasjonsfotografier: Afghanistankomiteen)