Afghanistan: Når soldatene drar

Innen 1. oktober i år drar norske soldater fra Faryab-provinsen i Afghanistan. Dette inngår som ledd i NATOs tilbaketrekning i løpet av 2013 og innen 2014. I går 11. september 2012, signerte forsvarsminister Espen Barth Eide og forsvarssjef Harald Sunde protokollen som overdrar militærleiren Camp Maimana og ansvaret for sikkerheten i Faryab til den afghanske hæren (Dagsavisen). Når soldatene drar, overtar general Noor Mohammad Hamid ansvaret for sikkerheten i provinsen.

Norge har indirekte bidratt til at hvert tredje barn i Faryab nå går på skole. Provinsen har også bedre helsetilbud enn gjennomsnittet i Afghanistan. Likevel spør seniorforsker Astri Suhrke fra Christian Michelsens Insitutt seg om det var nødvendig med et tungt militært nærvær for å få dette til. Fra å være en ganske fredelig region da norske soldater etablerte seg der for syv år siden har Faryab de siste årene værte preget av et økende voldnivå.

Mange norske eksperter er bekymret for sikkerheten i Faryab og Afghanistan generelt.  Både Direktør i PRIO, Kristian B. Harpviken og Asle Toje, forsker ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, frykter Norge kan ha vært med på å finansiere en afghansk hær som kan ende opp med å bli fragmentert mellom krigsherrer og illojale regjeringsmedlemmer. Om situasjonen i Faryab uttaler Astri Suhrke seg slik: “Vi har ihvertfall ikke skapt større sikkerhet. Her har det gått fra vondt til verre”.

Under følger et utdrag fra de siste dagers nyheter om Afghanistan i norske aviser:

Dagsavisen, “Norge drar, krigen fortsetter“, (12.09.12).

Klassekampen, “Betaler Afghanistans hær“, (11.09.12).

Dagsavisen, “Sju års innsats til liten nytte“, (11.09.12).

Aftenposten, “Holdt avskjedstale i Afghanistan: “Dette er slutten på en lang historie“, (11.09.12).

Dagsavisen, “Forhandlingsvilje hos Taliban“, (10.09.12). 

Aftenposten, “Forsvarssjef Harald Sunde: – Det blir ikke noe nytt Taliban“, (10.09.12).