Strengere krav til norsk deltakelse i krig

Anne Marte Blindheim skriver i artikkelen «All makt på min mobil» i Dagbladet 11. september 2012 om hvordan norske myndigheter belsuttet å delta i Libya-krigen i 2011 uten formell drøfting med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Norges Fredsråd mener det må være et minimumskrav at utenrikspolitiske beslutninger av dette kaliberet går gjennom flere instanser for å kvalitetssikre at vedtaket om å delta i krigførende operasjoner ikke gjøres i en forhastet prosess. Les Blindheims artikkel her:  All makt på min mobil – kultur – Dagbladet