Usikker på norsk innsats i Afghanistan

Forsvarets veteraninspektør Robert Mood er usikker på om den norske innsatsen i Afghanistan var verdt det. Han sier vi ikke før om 5 – 10 år vet om den militære intervensjonen var med på å legge grunnlag for et langvarig fravær av krig i Afghanistan.

– Jeg har ikke svar. Jeg er ikke sikker på om de over 7000 norske afghanistanveteranene har bidratt til å gjøre Afghanistan fredeligere. Jeg vet ikke om de har bidratt til å gjøre situasjonen verre. Jeg er ikke sikker på om den norske innsatsen var verdt det, skriver Mood i sin kronikk i Aftenposten 5. oktober.

– Usikkerheten er erkjennelse hos meg om at afghanere har en agenda for fremtiden for Afghanistan som ikke er din eller min, sier Mood til Aftenposten.

Les artikkelen ved å klikke her

Les Robert Moods kronikk ved å klikke her