Ønsker uavhengig Afghanistan-evaluering

Tidligere i år har Venstre bedt Regjeringen om å nedsette et uavhengig utvalg for å evaluere Norges innsats i Afghanistan. Den gangen avviste statsminister Jens Stoltenberg forslaget, og mente det var for tidlig, ettersom Norge fortsatt hadde militær tilstedeværelse i landet.

Nå vil verken Høyre, AP eller Senterpartiet ha noen uavhengig evaluering av det norske engasjementet i Afghanistan. Ivar Kristiansen, forsvarspolitisk talsmann i Høyre, ønsker kun en internasjonal rapport i samarbeid med Norges allierte i NATO. Svein Roald Hansen, APs utenrikspolitiske talsmann, mener det er nok med de løpende evalueringene i Stortinget. Mens SPs Lars Peder Brekk mener en evaluering bør skje når de norske soldatene er ute av Afghanistan, men som en evaluering gjort av Forsvaret eller departementet. 

Venstre på sin side har nå fått støtte av både KrF, Frp og SV om en bred og uavhengig evaluering av Norges Afghanistan-engasjement. For å granske Stortingets og Regjeringens roller og for å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til, både strategisk og operasjonelt, samt samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølgingen av veteranene etterpå. (Kilde: Aftenposten, 16.11.12).