Norges Fredsråd søker praktikant for våren 2013

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 24 organisasjoner i norsk fredbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo hvor vi driver aktiv arrangementvirksomhet som belyser nasjonale og internasjonale fredspolitiske spørsmål.

For våren 2013 (januar-juni) søker vi en praktikant til vår daglige virksomhet. Praktikantstillingen gir et bredt innblikk i hvordan fredsbevegelsen arbeider, hvordan drive effektivt informasjonsarbeid, arrangementvirksomhet og politisk påvirkning. Vi søker en person som har samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn, med ønskelig erfaring fra tidligere organisasjonsarbeid. Du må kunne ta selvstendig initiativ samt jobbe godt i team, ta utfordringer på strak arm og synes at freds- og forsvarspolitiske spørsmål er interessant. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Norges Fredsråd holder til i hyggelige lokaler på Fredshuset i Møllergata 12 rett ved Youngstorget. Stillingen er ulønnet. Oppstartsdato: 1. januar 2013.

Send søknad og CV til inger@norgesfredsrad.no. Merk søknaden: Praktikant 2013. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju.