Afghanistan, hva skjer når soldatene drar?

Norske soldater skal trekke seg ut av Faryab-provinsen i Afghanistan innen 1. oktober 2012. Dette inngår som ledd i NATOs fulle tilbaketrekning innen 2014, og avslutningen på over ti år med militær tilstedeværelse i landet.

Norges Fredsråd og Nansen Fredssenter markerer hendelsen med innlegg om Afghanistan, diskusjonsseminar og kulturelt innslag:

På Fredshuset, 7. etasje i Møllergata 12, Oslo. Søndag 30. september fra kl. 12.00 – 16.00.

Vi oppfordrer alle interesserte, men særlig afghanske ungdomsorganisasjoner, afghansk ungdom, fredsbevegelsen, politiske ungdomspartier og organisasjoner som arbeider for Afghanistan til å delta.

Målet for seminaret er at deltakerne sammen utformer et brev der det stilles forvetninger til hvordan norske myndigheter bør utføre sin rolle i Afghanistan etter at soldatene har dratt, samt hvordan seminardeltakerne selv kan bistå og støtte Afghanistan i tiden som kommer.

Påmeldingsdato: 26. september (skriv navn og evt. din organisasjon til christian@norgesfredsrad.no) For planlegging av lunsj og oppsett av diskusjonsgruppene.

Program:

kl. 12.00 – Lunsj

kl. 12.30 – 14.00: Innledere forteller om Afghanistan.

Torunn Wimpelmann (Christian Michelsens Institutt) Stikkord: kritisk tilbakeblikk på Norge i Afghanistan (2001-2014), dagens situasjon i Faryab-provinsen. 

Elisabet Eikås (Afghanistankomiteen) Stikkord: Hvilke forventninger har afghanerne tl Vesten i årene som kommer?

Helene Aall Henriksen (CARE) Stikkord: CAREs arbeid for å styrke kvinners rettigheter.

Mujtaba Mastoor (Afghansk Ungdomsforening i Norge) Stikkord: Hva kan afghansk diaspora gjøre for Afghanistan i tiden som kommer. 

Nasrin Naimy (Afghansk Studentersamfunn i Norge) Stikkord: Afghansk ungdom og synet på fremtiden.

kl. 14.00 – 15.30: Diskusjon i grupper og plenum. Formulering av brev. «Hvordan kan afghansk diaspora, fredsbevegelsen, bistandsorganisasjoner og politiske aktører forplikte seg ovenfor Afghanistan etter 2014? Hvilket ansvar har norske myndigheter når soldatene drar?»

kl. 15.30 – 16.00: Te, snacks. Kulturelt innslag.

 

(Organisasjoner som arbeider for Afghanistan oppfordres til å holde stand i løpet av seminaret. Oppmøte kl. 11.00. Ta kontakt med christian@norgesfredsrad.no)

(Illustrasjonfoto: Afghanistankomiteen)