Yearly Archives: 2016

Vil du være praktikant for Norges Fredsråd i Tromsø?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom [...]

Månedens fredsprofil for november 2016: Foro Tynset

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Månedens Fredsprofil for oktober: Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Et klima for fred

– Denne konferansen er momentum for å redusere mengden våpen i verden før det er [...]

Månedens fredsprofil for september: Frammuseet

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Månedens fredsprofil for august: Europarådet

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Månedens fredsprofil for juni: Tina Shagufta Kornmo

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for [...]

– Folk er redde for å gå ut av huset på skyfrie dager

Lisa Ling og Cian Westmoreland er to tidligere militært ansatte amerikanere som hver på sin [...]

Hvem svarer på hva om Afghanistan-rapporten?

Mandag 6. juni offentliggjøres det regjeringsoppnevnte Godal-utvalgets rapport, Afghanistan-rapporten. Mange av ressurspersonene på Afghanistan i [...]

Månedens Fredsprofil for mai 2016: Tormod Heier

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for [...]