Kategori: Våpen og våpeneksport

Verdens første våpenhandelsavtale under juletreet

På selveste julaften trer våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty (ATT) i kraft, etter at ytterligere syv [...]

Droner – den neste europeiske luftstyrken?

Hva gjør droner med terskelen for å gå til krig? Du vet at det ubemannede [...]

Fremtidsrettet luftforsvar – en farlig tankegang

Chr. Tybring-Gjedde sier til Dagsavisen 6. august at videreføring av Joint Strike Missile – JSM, [...]

Offensive amerikanske våpen på norsk jord

På 80-tallet inngikk vi en avtale med USA om mellomlagring av amerikanske våpen i Trøndelag [...]

Norge slipper for mange bomber

Når motstanden ikke lenger lar seg nedkjempe militært blir vestlige styrker en del av problemet, [...]

Norge var en aktiv pådriver for utvidelsen av FN-mandatet i Libya.

Norges engasjement i Libya markerer en endring i tolkningen av FN-mandat. – Norge har alltid [...]

Ingen grunn til begeistring

Norges Fredslag rapporterer om en nedgang på 3 milliarder dollar i verdens militære forbruk fra [...]

Militært forbruk og våpenhandel

14. april la Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) frem rapporten ”Trends in  World Military [...]

Militært overforbruk- et hinder for bærekraftig utvikling

29. april inviterer Norges Fredsråd, Fredslaget, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet(IKFF) og International Peace [...]

Erfaringer fra Danmark: Militarisert utenrikspolitikk under Fogh Rasmussen

Hvordan kan utnevnelsen av Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO påvirke norsk utenrikspolitikk og militært [...]