Verdig fredspriskandidat #1: Campaign Against Arms Trade

I en internasjonal kontekst, der storskala forsvarsindustri og våpeneksport militariserer internasjonale relasjoner, er det ekstra viktig å belyse arbeid for en internasjonal regulering av våpenhandel. The Campagn Against Arms Trade (CAAT) er et initiativ som jobber for nettopp dette. 

Våpenhandel knyttes gjerne til ord som “korrupsjon” og “sløsing”, og har en total omsetning på 45-60 mrd USD. Manglende regulering fører til lav gjennomsiktighet ved slike transaksjoner – offentligheten vet rett og slett ikke hvor pengene tar veien. Arbeid for større politisk innblanding er viktig for å redusere dominansen til militære institusjoner og våpenproduserende selskap, og samtidig sette fokus på andre ikke-militære sikkerhetsutfordninger som klimaendringer og økonomisk ulikhet. 

Kampanjen CAAT jobber aktivt for å få slutt på internasjonal våpenhandel. En svært viktig prioritering er bekjempelse av våpeneksport til områder der mer militært utstyr forsterker konflikter og spenninger. En annen målsetting er null-toleranse for eksport til militærdiktatur og andre undertrykkende regimer. Initiativet har jobber også for å hindre kollaps i velferdssytemer grunnet militært overforbruk. For å oppnå dette jobber en aktivt for å hindre politisk oppslutning for våpeneksport, samt promotering av demilitariseringspolitikker i våpenproduserende land. 

CAAT har vert en betydelig pådriver for våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty (ATT). Denne avtalen trer i kraft 24. desember i år, etter at 50 land ratifiserte avtalen i slutten av september. ATT er den første internasjonale avtalen som tar tak i problemer knyttet til våpenhandel, og landene forplikter seg til å vurdere risikoen for hvordvidt våpnene som selges kan bli brukt til å undergrave menneskerettigheter. 

Å gi CAAT Fredsprisen vil være et viktig steg for anerkjennelsen av våpenhandelens negative innvirkning på sikkerhet, økonomisk utvikling og menneskerettighetenes utstrekning. AAT er en viktig milepæl i dette arbeidet, selv om det fremdeles er opp til landene selv å vurdere risikoen ved våpenhandel. Eksport av militært materiell fremmer ikke fred. Det gjør CAAT.

Kilder: bistandsaktuelt, caat.org.uk

Les også: Verdens første våpenhandelsavtale under juletreet, Nobels Fredspris 2014: Verdige kandidater