Verdig fredspriskandidat #2: Edward Snowden

Den teknologiske utviklingen har endret måten vi kommuniserer på. Svært mye informasjon utveksles på internett, og overvåkning er blitt et viktig tema på den internasjonale dagsordenen. Hvor går grensene for demokrati, åpenhet og folks rettigheter? Sommeren 2013 avdekket Edward Snowden, en tidligere ansatt ved US National Security Agency (NSA), et amerikansk overvåkningssystem fullstendig ute av kontroll.

Dokumentene som ble lekket avslørte en omfattende og systematisk overvåkning ledet amerikanske myndigheter. Det dreide seg mellom annet om avlytting av allierte statsledere og andre lands delegasjoner under internasjonale møter. Vanlige mennesker slapp heller ikke unna NSAs overvåkning, noe som undergraver retten til privatliv. Edward Snowden ble umiddelbart beskyldt for å true USAs sikkerhet, selv om informasjonen som ble lekket IKKE utgjør en direkte sikkerhetsrisiko for landet. I dag oppholder han seg i Russland som politisk flyktning.

Fredsprisen har i flere tilfeller blitt tildelt modige enkeltpersoner som, med fare for egen sikkerhet, har stått opp mot maktmisbruk. At staten ikke respekterer individets rettigheter er noe som ikke bare skjer i autoritære regimer. Å gi Edward Snowden fredsprisen vil være et klart signal for å dempe denne negative utviklingen og for å styrke demokrati, åpenhet og menneskerettigheter. Det vil også være et forsvar for en konsekvent og demokratisk internasjonal rettsorden som ivaretar individers rettigheter i møte med en overvåkende stat. Det vil være både riktig og modig å gi Snowden fredsprisen.

Les mer om våre andre verdige kandidater her.