Verdig fredspriskandidat #3: Nansen Dialogue Network

Nansen Dialogue Network (NDN) har blitt nominert til fredsprisen seks år på rad. I år er initiativet nominert på grunnlag av 20 års arbeid med brobygging, dialog, tillit og forståelse mellom etniske grupperinger på Balkan. 

Nettverket samler politikere, journalister, lærere og elever til samtale og refleksjon rundt konfliktsituasjonen de lever i. Hvilke muligheter finnes for institusjonell forandring? Et viktig mål er å bygge broer mellom mennesker gjennom et likeverdsprinsipp basert på tillit og forståelse. Skal en bygge varig fred mellom mennesker fra ulike kulturer må en begynne å se verden med fellesskapets briller. Initiativet fungerer i dag som et knutepunkt. Her samles kunnskap og erfaringer fra aktører på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. 

NDN fortjener fredsprisen for arbeidet med forståelse og forsoning mellom mennesker. Troen på dialog som veien til fred tillegger også kandidaten en ekstra dimensjon –  en fredspris til NDN vil også være en fredspris til dialogen som metode for fredsbygging.

Nansen Dialogue Network er tilknyttet Norges Fredsråd.

Les mer om våre andre verdige kandidater her.