Norge slipper for mange bomber

Når motstanden ikke lenger lar seg nedkjempe militært blir vestlige styrker en del av problemet, snarere enn en del av løsningen, uttaler Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole i Aftenpostens hovedkronikk 27.05, ”Norske styrker er ikke lenger et nasjonalt nødvergeinstrument”.

Norge har vært delaktig i en rekke kriger som en del av NATOs out-of-area operasjoner etter den kalde krigen. Heier spør seg hvilke erfaringer vi har gjort oss etter 20 år som fredsnasjon og krigsmakt.

Vi taper flere kriger enn vi vinner.  “Vi slipper for mange bomber. Vi bruker for mange soldater. Og vi påfører motparten for store tap”. Kamper mot geriljagrupper, slik vi ser i Afghanistan, kan ikke kjempes med konvensjonell krigføring. Norge og andre vestlige lands engasjement i Afghanistan er derfor med på å skape større problemer enn hva de makter å løse. Man må fokusere på diplomatiske og politiske løsninger, det holder ikke med presise missiler for å løse konflikter som Afghanistan, Libya og Irak, er et eksempel på, skriver Heier. 

Norge posisjonerer seg i NATO. Frykten for Russland og behovet for en sikkerhetstrategi med utgangspunkt i beskyttelse av nordområdene, er hovedmotivasjonen for dette, mener Heier. Kirurgiske angrep i Tripoli utført av norske soldater har gitt oss en unik posisjon i NATO.

Norge har i dag et forsvar med mye krigserfaring, 9000 norske soldater har vært i Afghanistan. Hvilke konsekvenser har dette?

”Det norske forsvaret har på mange måter mistet sin uskyld. Norske styrker er ikke lenger et nasjonalt nødvergeinstrument. I stedet er det blitt en mer offensiv og fremoverlent organisasjon der mange ansatte vet hva det vil si å være i krig” Tormod Heier.

Stormaktene vet at Norge i dag besitter noen av verdens mest kunnskapsrike soldater. Men hvor passer militære krav som uniformering og kollektivt samhold inn i vårt moderne og liberale samfunn? spør Heier.

Tormod Heier skriver en viktig og tydelig kronikk som legger grunnlag for god kritisk debatt om hva som bør motivere våre utenlandsoperasjoner og posisjonering i NATO i årene fremover. 

 

Les kronikken “Hva har vi lært av 20 år i krig” av Tormod Heier her.