Verdens første våpenhandelsavtale under juletreet

På selveste julaften trer våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty (ATT) i kraft, etter at ytterligere syv land ratifiserte avtalen i går. Det totale antall ratifiseringer passerer med det 50, og starter en 90 dagers nedtelling mot at avtalen trer i kraft. Sivilsamfunn over hele verden har lenge kjempet for å få på plass avtalen, og etter ti års innsats kan vi nå se frem til en julegave av det historiske slaget.

Våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty (ATT) ble åpnet for signering for 18 måneder siden. Siden den gang har 121 land skrevet under, og passerte 25. september 50 ratifiseringer. De ratifiserende landene har vist politisk lederskap og styrke ved å sikre at avtalen trer i kraft, og vi er vitne til et historisk øyeblikk. Det hele ble markert ved en seremoni ved FN-hovedkvarteret i går.

Hver eneste dag går 2000 menneskeliv tapt på grunn av våpenbruk, og flere millioner lever i frykt for overgrep og fortrengning. Sivile har lenge måttet betale en alt for høy pris som et resultat av manglende global våpenkontroll. Nå er endelig verktøyet på plass for å endre verdens våpenhandel for alltid.

ATT er den første internasjonale avtalen som tar tak i problemet og forsøker å regulere den milliardinsdustrien verdens våpenhandel er. Direktør i Control Arms-koalisjonen, Anna Macdonald, påpeker at vi ser en stadig økende oppslutning rundt avtalen. Gjennom avtalen forplikter statspartene seg til å vurdere risikoen for at våpen kan bli misbrukt til overgrep eller overtramp mot humanitærretten før de kan autorisere overføring.

Den største utfordringen blir nå å sikre robust implementering av avtalen. Mange viktige spørsmål er fortsatt uavklart, blant annet hvor sekretariatet skal ha sin base, og ratifisering gjenstår for mange land. Avtalen er uansett et stort skritt i riktig retning, og markerer et historisk øyeblikk i kampen for økt våpenkontroll. 

Kilder: IPB, ForUM.