Kategori: Nedrustning

Ikke la stormaktene gjeninnføre atomtrusselen!

«Vi må forberede oss på en verden uten forbud mot atomraketter»  uttalte Jens Stoltenberg, NATOs [...]

To minutter før midnatt: atomtrusselens tilbakekomst

Donald Trump erklærte nylig at USA akter å trekke seg fra den såkalte INF-avtalen fra [...]

Referat fra åpent møte om atomberedskap i Trondheim 08.11.2018

Den 8. november 2018 inviterte Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd til et åpent møte [...]

Høringsinnspill til utenriks- og forsvarskomiteen om “Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk”

Oslo, 11. mai 2017 Norges Fredsråd, paraplyorganisasjon for 19 fredsorganisasjoner, takker Stortingets utenriks- og forsvarskomité [...]

Vil du være praktikant for Norges Fredsråd i Tromsø?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom [...]

Et klima for fred

– Denne konferansen er momentum for å redusere mengden våpen i verden før det er [...]

Hvem fortjener årets fredspris?

Fjorårets fredspris til Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog var en tildeling i tråd med [...]

Norge svikter atomvåpenkampen i FN

FNs generalforsamling pågår nå i New York, og i førstekomitéen for nedrustning og sikkerhet er [...]

Security in the High North – Civilian vs. Military Ownership

The importance of security in the High North is growing alongside the increased tensions between [...]

På tide med en selvstendig atomvåpenpolitikk?

Forrige uke la Venstre, Sp og SV frem et forslag om at Regjeringen aktivt skal [...]