Ressurser: Ikkespredningsavtalen (NPT) diskuteres i FN

Hvert 5. år arrangeres tilsynskonferanse for å diskutere endringer og justeringer ved vår tids viktigste nedrustningsavtale: Ikkespredningsavtalen (NPT). I forbindelse med tilsynskonferansen som sparkes i gang til neste år, arrangerer FN i disse dager forberedende samtaler (#PrepCom 29.04.19 – 10.05.19) som vil legge viktig grunnlag for neste års samtaler. Sara Nes fra Nei til Atomvåpen er tilstede, og har vært uvurderlig i oppdateringen av ICAN sine partnere i Norge.

 

Under er et knippe enestående uttalelser

International Committee of the Red Cross

[…] if nuclear weapons were to be used again, we would be incapable of bringing adequate humanitarian assistance to the survivors as there is little capacity and no realistic or coordinated plan to deal with these tremendous challenges either at country or at the international level.

 

Faith Communities Concerned About Nuclear Weapons

We share and value the basic human right to live in a world free from the fear of total destruction, in an environment free from contamination. The indiscriminate and destructive capacity of nuclear weapons makes them wholly incompatible with our faith traditions and requires our consistent advocacy for their total and complete elimination.

 

ICAN

In preparation for the NPT Review Conference in 2020, the Preparatory Committee should reiterate a determination of all states parties to prevent any and all use of nuclear weapons of whatever explosive yield because of the catastrophic consequences that would result. Far greater measures by all nuclear-armed states are needed to reduce the risk of accidental or unintended detonation of nuclear weapons.

 

Norge stiller seg bak uttalelsene fra

De nordiske landene

Vienna Group of Ten

Norge generelt

QUAD

Belgia på vegne av en gruppe med stater

Norge under Nedrustning

 

Det videre arbeidet med tilsynskonferansen er høyaktuelt for å bygge opp under et stadig mer presset internasjonalt nedrustningsregime. Gjennom Reaching Critical Will sine oppsummeringer kan vi også lese at det har vært kamp om flere elementer ønsket inn i det avsluttende dokumentet av en bred majoritet, ekskludert atomvåpenstater og deres allierte.

Resultatet fra møtene i New York blir derfor et arbeidsdokument som ordstyreren håper kan være et verktøy til å skape en god tilsynskonferanse. Som blant annet USA sa, samtalene er produktive i at de kartlegger hvor man kan komme til enighet. Til tross for blant annet Norge, USA og allierte atomvåpenstater, sloss flere stater for at humanitære konsekvenser, transparens og åpenhet måtte vektlegges i mye større grad.

Godfølelse spesielt å se alle aktivistene som stilte opp for å tale ICANs sak til alle delegatene.