Oslo del av ICAN Cities Appeal!

Foto av Kristoffer Archetti

15.05.2019 ble Oslo del av det som begynner å bli en lang liste av norske byer som støtter FNs atomvåpenforbud. Sammen med ICAN Norge, Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen og Norsk Folkehjelp stilte Norges Fredsråd opp med kake og partyhatter for å feire hovedstaden vår.

For flere år siden ble ordfører Marianne Borgen del av det internasjonale nettverket Mayors for Peace. Vi vet hun har kjempet for at Oslo skal være en internasjonal fredsby, slik som Oslo nå også har blitt en internasjonal miljøby. Vi er så stolte av Marianne, og vi er stolt av Raymond Johansen, Oslo SV, Oslo Arbeiderparti, Oslo MDG, Oslo KrF og Oslo Venstre.

Vi ser stadig mer at byer tar et internasjonalt ansvar for sine innbyggeres sikkerhet og fremtid. En så bred enighet i Norges største by om støtte til kampen for nedrustning , mot et bredt stortingsflertall og flere nedslående landsbyvedtak er godt å ha i sekken med seg videre. Dette er stort for oss i fredsbevegelsen, stort for alle osloborgere og stort for Norge.

Artikkel i Vårt Oslo

Pressemelding i samarbeid med Norsk Folkehjelp, Norske Leger mot Atomvåpen, ICAN Norge og Nei til Atomvåpen Oslo