6. august 1945: Atombomben blir sluppet på Hiroshima

Under er Norges Fredsråd sin appell i forbindelse med markeringen av Hiroshimadagen på Youngstorget.

 

Kjære alle sammen, 

 

Siden 1945 har Norges Fredsråd jobbet for fred. Å skape fred innebærer ikke bare fravær av krig. Det er og å jobbe for forsoning. For forståelse, for avvæpning og for avspenning.

 

Atomvåpenets historie sluttet dessverre ikke med ødeleggelsen av Hiroshima og Nagasaki for 74 år siden. 

 

På de samme 74 årene har det vært gjennomført 2.000 atomprøvesprengninger verden rundt. Lokalsamfunn og miljø har blitt ødelagt. Først i år kan øyboere i Fransk Polynesia se at atommakten Frankrike delvis ta ansvar for prøvesprengningene der, men erstatning er uavklart. I Japan behandles årlig fortsatt 10.000 personer for seinskader. 

 

Farlige situasjoner med atomvåpen er ikke noe fjernt og noe tilhørende den kalde krigen. Raketthendelsen på Andøya i 95, eksplosjonen om bord på Kursk i 2001, og for en liten måned siden omkom 14 russere i en brann i en atomubåt i Barentshavet. Det har vært nære på mange ganger nå.    

 

Dessverre dras verden inn i en tid hvor den blir mindre stabil, mindre demokratisk og mer utrygg. Diplomati og avtaler forvitrer, og nedrustningen erstattes med spenning og mistillit. 

 

I denne situasjonen kan èn mann eskalere ei krise ved å trykke «send» på Twitter. Vi kan spørre oss selv: har vi marginene på vår side neste gang også?

 

Et overveldende flertall av våre Stortingsvalgte har stemt NEI til FNs atomvåpenforbud. En slik holdning til utviklingen i resten av verden er ikke forenlig med Norges fredshistorie. Vi har allerede sagt NEI til atomvåpen på norsk jord i fredstid og atomforbudet er på vei. 70 stater har allerede undertegnet det. Og det må Stortinget ta innover seg. 

 

Å motarbeide et internasjonalt forbud, er å si at menneskehetens mest destruktive våpen er akseptabelt å ha. Å sitte stille mens verdens atomvåpenlagere moderniseres, bare bekrefter at noen mener konsekvensene atomvåpen har på mennesker og miljø er akseptable.

 

Det er jo godt kjent hva atomvåpen kan og har utsett mennesker og miljøet for. Da er det helt uforklarlig hvorfor vårt Storting stritter imot nedrustning og avskaffelse.

 

Fredsrådet er partnerorganisasjon til ICAN, og vi har forplikta oss til å jobbe for at Norge slutter seg til forbudet. Atomvåpen skal og må forbys.

 

Til slutt: dette skal vi prate om i valgkampen! Landet rundt ser vi at kommuner ønsker et forbud. Snakk med kommunepolitikerne, og vi gir oss ikke om noen prøver seg med at «dette ikke er lokalpolitikk». For det stemmer ikke: vi har sett om igjen og om igjen at fred bygges nedenfra.

 

Aldri mer Hiroshima. Aldri mer Nagasaki.