NATO 70 år: Nei til krig, ja til fred og dialog

Arrangementet på facebook

 

4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i en tid med økende spenninger og militær opprustning. Nedrustning har blitt et fremmedord.

Norge må bidra aktivt til at Natos atomvåpenstrategi endres. Et naturlig skritt bør være en tilslutning til en internasjonalt bindende avtale, slik vi gjorde med landminekonvensjonen og avtalen som forbyr klasevåpen. Likeså undergraver utenlandske soldater stasjonert i Norge tidligere norsk basepolitikk, som har vært basert på nasjonal selvstendighet og kontroll.

Pågående opprustning, krig og konflikt er en stor bidragsyter til voksende globale flyktning- og klimakriser. Det er i pakt med et land som deler ut fredsprisen å bruke 4. april til å markere behov for endringer i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med et fornyet og forsterket fokus på menneskerettigheter, åpenhet og diplomati.

Vi samles om disse fem parolene 4.april, 17.00-18.00 på Eidsvolls Plass!

  • Stans ny kald krig- forby atomvåpen- støtt FNs atomvåpenforbud
  • Ingen nye atomvåpen i Europa
  • Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
  • Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat
  • Nei til krigsindustri, militær aggresjon og miljøødeleggelser.

 

Arrangører:

LO i Oslo, Norges Fredsråd og Nei til Atomvåpen

Med støtte fra:

Bestemødre for fred
Norges Fredslag
Oslo SV
Stopp NATO
Motvind Kulturlag
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
norgeutavnato.no
Sosialistisk Ungdom
Rødt Oslo
SV – Sosialistisk Venstreparti
Oslo Sosialistisk Ungdom
Fredsbevegelsen på Nesodden
Kvinnefronten