Nytt styre valgt for perioden 2019-2020 i Norges Fredsråd

Fredag 5. april avholdt vi årets representantskapsmøte, hvor et flott nytt styre ble vedtatt. Vårt mål om best mulig fordeling av plasser i styret mellom medlemsorganisasjonene fortsetter å være godt ivaretatt.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2019 — 2020

Styrets arbeidsutvalg:

  • Liss Schanke, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF)
  • Kristin Eskeland, Kvekerhjelp/Kvekersamfunnet
  • Andreas Alexander Fosby, Changemaker
  • Pål Trautmann Olerud, Fredslaget
  • Tor Gunnar Saakvitne, CISV

Øvrige styremedlemmer:

  • Randi Heinert, Bestemødre for fred

Vara: Lene Espelund, uavhengig.

Vi er således godt rustet for å fortsette fredsarbeidet videre!

 

Foto: Ralf Schlesener