Kategori: NATO

Økt militarisering av Nord-Norge øker ikke Norges sikkerhet

Etablering av en amerikansk flybase på Evenes, den store NATO-øvelsen Joint Viking og amerikanske bombefly [...]

Arrangement: Atommakten skiftet hender – Hva nå?

  Joe Biden tok over Det hvite hus 20. januar, og med det også atomknappen. [...]

Hva skjer mellom NATO og Russland i nordområdene?

Spotify / Apple Podcast / Soundcloud / Vimeo (video)   Den norske regjeringen arbeider nå [...]

Stans norsk våpeneksport til Jemen

Først publisert i NKR Ytring Krigen i Jemen pågår nå. Norsk eksport av militært materiell [...]

NATO 70 år: Nei til krig, ja til fred og dialog

Arrangementet på facebook   4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i [...]

Selektiv folkerettsforståelse tjener ikke Norge

VGs politiske kommentator, Hanne Skartveit, har skrevet en kommentar med en klar konklusjon: Russlands stadig mer [...]

Høringsinnspill til utenriks- og forsvarskomiteen om “Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk”

Oslo, 11. mai 2017 Norges Fredsråd, paraplyorganisasjon for 19 fredsorganisasjoner, takker Stortingets utenriks- og forsvarskomité [...]

Vil du være praktikant for Norges Fredsråd i Tromsø?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom [...]

Månedens Fredsprofil for oktober: Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Et klima for fred

– Denne konferansen er momentum for å redusere mengden våpen i verden før det er [...]