Høringssvar: Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

I vårt høringssvar vil vi påpeke mangler ved prosessen rundt tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (SDCA), og hvorfor det bør ha konsekvenser for videre gjennomføring av avtalen.

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk, og Norges stadig tettere samarbeid med USA, er bredt forankret i Stortinget. Et særlig ansvar ligger derfor på de som til enhver tid er politisk ansvarlig for denne brede forankrede politikken. SDCA representerer en reell endring i norsk forsvarspolitikk, og undergraver tradisjonelle bærebjelker av historisk vellykket politikk.

Vi er svært kritisk til fraværet av en åpen og kunnskapsdrevet politisk debatt om institusjonalisering av amerikanske styrker på norsk jord i fredstid. Med fravær av en slik debatt, ser vi ikke at denne avtalen og de endringene den representerer er forankret i den norske befolkningen. Ei heller forståelse for konsekvensene av den. SDCA føyer seg således inn i en bredere trend hvor vi ser økt militarisering av vår hverdag i Norge. De langvarige konsekvensene på et tillitsbasert samfunn er også underkommunisert.

Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon for 18 norske fredsorganisasjoner. Kjernen i vårt arbeid er dialogdrevet fredsarbeid, kulturforståelse og anti-militarisme. Vi søker at politikk fremmer dialog og tillit på alle nivå, også på tvers av land. Vi anmoder til en gjennomgang av avtalens innhold, og dets reelle konsekvenser for Norge.

Foto: Trident Juncture 2018, den største militære øvelsen i Norge på flere tiår av Johannes Maximilian Schnell – Forsvaret