Hva skjer mellom NATO og Russland i nordområdene?

Spotify / Apple Podcast / Soundcloud / Vimeo (video)

 

Den norske regjeringen arbeider nå med sin andre nordområdestrategi. Siden daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre lanserte den rødgrønne regjeringen sin nordområdestrategi i 2006, har det ikke vært mangel på politiske ambisjoner for de norske nærområdene. Betegnelsene har variert fra “satsningsområde” til “NATO i nord”. 4. Mai kunne The Barents Observer melde at amerikanske krigsskip for første gang siden 80-tallet seilte i Barentshavet.

3. juni inviterte vi Thomas Nilsen, redaktør og journalist i The Independent Barents Observer, til webinar i samarbeid med Norsk PEN. Thomas Nilsen har personlig og profesjonelt fulgt utviklingen i de norske nordområdene siden 80-tallet, og har gjennom sitt utenrikspolitiske fokus og sin unike grensejournalistikk sett alt fra opprustning og militær aktivitet til flyktningkrisen i 2015. I 2017 ble han også listet som farlig for rikets sikkerhet av russiske myndigheter, og ble fratatt sitt visum til Russland.

Thomas loste oss gjennom norsk-russisk naboskap, russisk arktisk politikk, og norske nordområdeambisjoner. Og kanskje viktigst av alt, hva det har betydd og hva det vil bety i praksis? Vi fikk innsikt i atomsikkerhet, forsvars- og sikkerhetspolitikk i nord, miljø og ytringsfriheten i regionen.

Ordstyrer var Norges Fredsråds informasjonsrådgiver Oda Andersen Nyborg.