Hva skjer mellom NATO og Russland i nordområdene?

Facebook-arrangement.

Den norske regjeringen arbeider nå med sin andre nordområdestrategi. Siden daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre lanserte den rødgrønne regjeringen sin nordområdestrategi i 2006, har det ikke vært mangel på politiske ambisjoner for de norske nærområdene. Betegnelsene har variert fra “satsningsområde” til “NATO i nord”. Og 4. Mai kunne The Barents Observer melde at amerikanske krigsskip for første gang siden 80-tallet seilte i Barentshavet.

Vi har invitert Thomas Nilsen, redaktør og journalist i The Independent Barents Observer, til en frokostsamtale 3. Juni. Thomas Nilsen har personlig og profesjonelt fulgt utviklingen i de norske nordområdene siden 80-tallet, og har gjennom sitt utenrikspolitiske fokus og sin unike grensejournalistikk sett alt fra opprustning og militær aktivitet til flyktningkrisen i 2015. I 2017 ble han også listet som farlig for rikets sikkerhet av russiske myndigheter, og ble fratatt sitt visum til Russland.

Siden Nilsen representerer et unikt journalistisk perspektiv, har vi grepet muligheten til å invitere med Norsk PEN, og journalist og professor Rune Ottosen til en samtale med Nilsen etter presentasjonen. Rune Ottosen har skrevet omfattende om norsk utenriks- og forsvarspolitikk i mange år, og underviser blant annet om mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen.

Vi har vondt for å tro at det finnes noen bedre til å lose oss i gjennom norsk-russisk naboskap, russisk arktisk politikk, og norske nordområdeambisjoner. Og kanskje viktigst av alt, hva det har betydd og hva det vil bety i praksis? Vi satser på innsikt i atomsikkerhet, forsvars- og sikkerhetspolitikk i nord, miljø og ytringsfriheten i regionen.

Det blir en 15 minutters innledning etterfulgt av en 30 minutters samtale. Så åpner vi for spørsmål de siste 15 minuttene. Ordstyrer blir vår egen informasjonsrådgiver Oda Andersen Nyborg. Eventet oppdateres med link nærmere arrangementet.

Ønsker dere å sende inn spørsmål i forkant, kan de sendes på mail til sigrid@norgesfredsrad.no

Tid: 3. juni 09.00-10.00

Velkommen!