Bomberommet presenterer: ICAN Cities Appeal

SpotifyApple PodcastSoundcloud

Med: Audgunn Oltedal, Tuva Krogh Widskjold og Marianne Borgen

 

Husker du da ICAN, den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, vant Nobels fredspris i 2017? Da Beatrice Fihn fra Sverige aksepterte og mottok prisen i Oslo Rådhus, og holdt en forrykende tale?

Foto: Ralph Schlesener/ ICAN

ICAN har i dag aktiviteter i over 100 land med 500 medlemsorganisasjoner, hvor Fihn leder det globale gruppearbeidet.

En begrunnelse for at ICAN vant fredsprisen i 2017 var kampanjens fokus på de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen. Sentralt i tildelingen lå også en anerkjennelse av at mer må gjøres for internasjonal nedrustning og ikke-spredning; kan vi utforme atomvåpenpolitikk, uten å snakke om konsekvensene ved bruk av atomvåpen?

Dette til tross, så har kampanjen fortsatt ikke oppnådd målet sitt, som er å forby atomvåpen gjennom FNs atomvåpenforbud (TPNW – Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons).

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt av 122 land i FN i 2017. For at forbudet skal tre i kraft må 50 stater ratifisere avtalen Norge er en av landene som har til gode å signere, og viser i dag liten vilje til å gjøre det

 

Hva kan gjøres?

I femte episode av Bomberommet, Norges Fredsråds nye podkast, er ICAN Norges koordinator Tuva Krogh Widskjold på besøk. I samtale med Audgunn Oltedal fra IKFF – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakker Widskjold om hvordan ICAN Norge og deres partnere jobber.

Widskjold kan fortelle oss at selv om traktaten ikke er signert på nasjonalt plan, er opprop fra

Tuva på scenen under ICAN Paris Forum 2020. Foto: Orel Kichigai/ ICAN.

norske byer en sentral del av å skape grasrotengasjement rundt en mer aktiv norsk nedrustningspolitikk. .

Marianne Borgen, ordfører i Oslo er en av dem som har signert oppropet til ICAN. I podkasten forteller hun til Audgunn Oltedal hvorfor Oslo har valgt å stille seg bak dette arbeidet. Borgen trekker frem ødeleggelsene i Hiroshima og Nagasaki, samt statusen Oslo hadde i 2019 som europeisk miljøhovedstad som avgjørende faktorer.

Ødeleggelsene Borgen viser til er over 70 år etter fortsatt noe Japan må ta stilling til. I denne rapporten fra ICAN kan du lese om hvordan Røde Kors-sykehus i Japan behandler mer enn 10 000 mennesker årlig for senskader. Da Marianne Borgen skrev under ICAN Cities Appeal på vegne av Oslo, så er det disse følgene hun jobber for å unngå.

Borgen forteller om sterke inntrykk fra møtet med ordførerne i Hiroshima og Nagasaki da de var i Oslo for å overvære fredsprisseremonien. Hun husker spesielt deres fokus på effekten atomsprengninger har på miljø og klima, og uttrykker at dette også for henne har blitt et naturlig poeng. Ordføreren understreker viktigheten av at de byene som er opptatt av klima og miljø også må ta stilling til og jobbe for en verden fri for atomvåpen.

På spørsmål om dette bare er symbolpolitikk svarer hun at det ligger også betydelig påvirkningskraft i akkurat det å synliggjøre arbeidet. Gjennom å bygge et folkelig press mot nasjonale myndigheter øker man bevisstheten rundt saken, og dette har tidligere bidratt til å endre lovgiving. Det er opp til regjeringen å underskrive forbudstraktaten, men Ordfører Borgen fastholder at Oslo Byråd er stolt av å ha underskrevet ICAN Cities Appeal og på den måten bidratt med et klart signal til nasjonale myndigheter om at hovedstaden ønsker en verden fri for atomvåpen.

 

Norges Fredsråd er partner til ICAN, og sitter i ICAN Norges sitt råd.
Her er løpende oppdateringer på FNs atomvåpenforbud.
Her på ICAN Cities Appeal i Norge
Her på ICAN Cities Appeal i verden