Norge+EU i Mali = sant?

Vi er ikke medlemmer av EU og har ikke militære forpliktelser overfor EU. Ei heller har vi medbestemmelse i utformingen av EUs operasjoner. Likevel har vi flere ganger bidratt militært, og kan komme til å gjøre det snarlig igjen. Det er feil!  Les Norges Fredsråds artikkel hos Dagsavisen Nye meninger her: Norge + EU i Mali […]

Underlig at Hellas er best i klassen av militære forbrukere?

NRK Nyheter skriver idag 31. januar 2013 om hvordan NATOs medlemsland ifølge generalsekretær Anders Fogh Rasmussen angivelig bruker for lite penger på forsvaret. Ifølge Rasmussen er det kun USA, Storbritannia og Hellas som oppnår det interne målet om å bruke 2 prosent av BNP på nasjonalt forsvar. I artikkelen stiller NRK spørsmålstegn ved hvordan Hellas […]

EU – fredspris for hvem?

Fredsprisen bør ikke ha noe med partipolitikk å gjøre. Ei heller bør årets diskusjon snevres inn til å omhandle hvorvidt EU er et godt politisk prosjekt eller ikke, eller om EU en gang var et fredsprosjekt eller ikke. Det er ikke det i 2012. Les Hedda Langemyrs innlegg i Dagsavisen Nye Meninger her: EU – […]

En Nobelkomité uten troverdighet

Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, anbefaler kronikken av Jan Øberg med tittelen «En kidnapping av historien». Kronikken står som ukens analyse på hjemmesidene til Den Norske Atlanterhavskomiteen. Les mer her. I kronikken stiller Jan Øberg, leder ved Transnational Foundation for Peace and Future Research, spørsmålstegn ved EUs kredibilitet som fredsprisvinner. Han trekker også […]

Meninger: EUs fredsinnsats sett fra Bosnia

Forrige uke skrev Sukrija Meholjic en kronikk i Klassekampen der han peker på at fredsprisutdelingen til EU ikke kan styrkes ved å vise til forsoning mellom landene på Balkan. Han påpeker at EU og FN i stedet sviktet da tusenvis av mennesker ble drept i krigen i Bosnia på 1990-tallet. I stedet var det USA […]

Massiv opprustning

Espen Barth Eide ble 6.august intervjuet i Dagsavisen om USAs tiltakende militære tilstedeværelse i nord. Han synes dette er helt uproblematisk. Det synes ikke vi. Her kan du lese tilsvaret, også på trykk i Dagsavisen 09.august. Massiv opprustning