Kategori: Europa

Månedens fredsprofil for august: Europarådet

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Månedens fredsprofil for april 2016: Moddi

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for [...]

Borgerkrig i Tyrkia?

På sitt årlige presseshow uttalte Russlands president Vladimir Putin i dag at det foregår en [...]

Konferanse om flyktningpolitikk: meld deg på her!

Velkommen til heldagskonferanse om flyktninger, bosetting og integrering i Norge! Norge trenger en fornyet politisk debatt [...]

Kronikk: Hva har utenrikspolitikk med migrantkrisen å gjøre?

I Dags­avi­sens Nye Menin­ger skri­ver leder i Nor­ges Freds­råd, Hedda Lange­myr, sam­men med dag­lig leder [...]

Flyktningekrisen i Europa: Hva nå!

Fredsrådet ønsker en mer solidarisk og rettferdig fordeling av ansvaret for asylsøkere i Europa. Norge [...]

Flisespikkeri mens Roma brenner

Mange har den siste tiden kritisert den enorme medieplassen som er gitt dels uvesentlige samfunnsaktører [...]

Når terrorismen blir viktig.

Lat oss gjere eit tankeeksperiment. Lukk att auga. Du skal no hente fram bildet av [...]

OSSE og Ukraina

Trond Botnen har akkurat hjemkommet fra Ukraina etter å ha vært observatør for OSSE (Organisasjonen [...]

Droner – den neste europeiske luftstyrken?

Hva gjør droner med terskelen for å gå til krig? Du vet at det ubemannede [...]