OSSE og Ukraina

Trond Botnen har akkurat hjemkommet fra Ukraina etter å ha vært observatør for OSSE (Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa) ved parlamentsvalget 26. oktober. Men valgobservasjon er bare en liten del av arbeidet OSSE gjør for fred, demokrati og sikkerhet i Ukraina.

Tekst: Trond Botnen

Noen av de viktigste OSSE-tiltakene i Ukraina er “Special Monitoring Mission to Ukraine”, “Observer Mission at the Russian Checkpoints in Gukovo and Donetsk”, “Human Rights Assessment Mission” og “Military Verification Activities”. I tillegg jobber OSSE med mediefrihet, nasjonale minoriteter og nasjonal dialog.

Godt gjennomførte valg
OSSE utplasserte 80 langtidsobservatører (4 norske) i over én måned for å følge hele valgprosessen, og over 600 korttidsobservatører (29 norske) med fokus på selve valgdagen. Disse besøkte over 3000 valglokaler. Oppsummeringen som ble publisert av OSSE dagen etter valget var overveiende positiv: Det var selvsagt ikke perfekt, men situasjonen tatt i betraktning var valget et klart skritt i demokratisk retning. Det ble ikke avholdt valg på Krim-halvøya, og ikke i de okkuperte delene av Donetsk og Luhansk helt i øst. Her er hovedoppsummeringen fra OSSE:

“The 26 October early parliamentary elections marked an important step in Ukraine’s aspirations to consolidate democratic elections in line with its international commitments. There were many positive points to the process, such as an impartial and efficient Central Election Commission, an amply contested election that offered voters real choice, and a general respect for fundamental freedoms.

The newly elected parliament should take the political responsibility to ensure that key reforms are passed to prevent certain bad practices noted in this statement from becoming entrenched. As well, grievances should be resolved with respect for the rule of law and through democratic institutions. In most of the country, election day proceeded calmly, with few disturbances. Voting and counting were transparent and assessed positively overall. The early stages of the tabulation process were viewed more negatively by observers, with tensions in some cases.”

OSSE observerte også presidentvalget i mai med fler enn 1000 observatører og offentliggjorde sin endelige rapport i juni.

“Special Monitoring Mission to Ukraine”
21. mars i år vedtok OSSE å sende en særskilt monitoreringsstyrke (SMM) til Ukraina. Den samler informasjon og framlegger nøytrale, faktabaserte rapporter om sikkerhetssituasjonen på bakken, og bidrar til å etablere kontakt og dialog mellom partene for å redusere spenningsnivået. Det var observatører fra denne styrken som ble kidnappet i mai og løslatt i juni. De besøkte også åstedet der MH17 krasjet etter sannsynligvis å ha blitt skutt ned, og hjalp internasjonale etterforskere med å få tilgang til åstedet.

“Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk”
24. juli i år besluttet OSSE også å sende observatører til disse to russiske grensepostene på grensa til Ukraina. Denne observerer og rapporterer på grensepasseringer. Mandatet er foreløpig utvidet til 23. november.

“Human Rights Assessment Mission”
Denne varte fra 18. mars til 12. mai i år. På invitasjon fra Ukraina gjennomfører den en vurdering av menneskerettighetssituasjonen, og presenterte sin rapport 12. mai.

“Military Verification Activities”
I mars i år ba Ukraina OSSE om å sende representanter til diverse steder i landet for å avvise rykter om uvanlige militære aktiviteter. I perioden 5.-20. mars sendte 30 land til sammen 56 observatører, og etter 20. mars fortsetter inspeksjonen med mindre team. I tillegg har 11 land gjort fem undersøkelser i Russland. Et tysk team ble holdt fanget en ukes tid i månedsskiftet april-mai. Disse aktivitetene er fortsatt pågående.

Andre aktiviteter
Det sveitsiske formannskapet har vært aktivt i hele år på høyt diplomatisk og politisk nivå for å bidra til å megle fram politiske løsninger på krisen i Ukraina. Våpenhvileavtalen av 5. september er det viktigste resultatet av disse politiske prosessene der OSSE har vært involvert.

Siden november 2013 har OSSEs Representant for Mediefrihet overvåket situasjonen i Ukraina og pekt på brudd på mediefriheten, spesielt i forhold til sikkerhet for journalister og mangfold i media.

Språkspørsmålet er et viktig tema i Ukraina-konflikter, og OSSEs Høykommisær for nasjonale minoriteter har kommet med uttalelser om viktigheten av en balansert språkpolitikk og situasjonen for minoriteter, særlig Krim-tartarene.

I mars-april sendte OSSE et team på 15 eksperter for å delta i en nasjonal dialog for å identifisere områder der OSSE i framtida kan bidra til dialog og nasjonal enhet.

Siden begynnelsen av krisen har også OSSEs parlamentarikerforsamling bidratt med diplomati og dialog for å finne en varig og fredelig løsning på krisen.

Oppsummering
Som man ser, er OSSE involvert i en rekke ulike tiltak som til sammen skal bidra til et fredelig og demokratisk Ukraina. Vi hører mest om valgobservasjon og militær observasjon fordi de er mest synlige, men de andre aktivitetene er også viktige. OSSE har ingen maktmidler til disposisjon, verken militært eller økonomisk, og må derfor bidra på andre måter. Det gjør ikke arbeidet deres mindre viktig, kanskje snarere tvert i mot. OSSE er en organisasjon med 57 land der både USA og Russland er med, og de jobber etter konsensusprinsippet. Arbeidet de gjør, fra politisk og diplomatisk toppnivå ned til observasjon og konfliktløsning på bakkenivå kan ikke i seg selv løse konflikten, men kan bidra til å hindre en eskalering og å legge grunnlaget for at de viktigste politiske aktørene, i og utenfor Ukraina, kan komme fram til en løsning om de ønsker det.

OSSE