Underlig at Hellas er best i klassen av militære forbrukere?

NRK Nyheter skriver idag 31. januar 2013 om hvordan NATOs medlemsland ifølge generalsekretær Anders Fogh Rasmussen angivelig bruker for lite penger på forsvaret. Ifølge Rasmussen er det kun USA, Storbritannia og Hellas som oppnår det interne målet om å bruke 2 prosent av BNP på nasjonalt forsvar. I artikkelen stiller NRK spørsmålstegn ved hvordan Hellas kan være ett av landene som oppfyller det selvpålagte kravet, gitt Hellas’ kriserammede økonomi. NRK er tydeligvis ikke klar over innholdet i de økonomiske redningspakkene land som Hellas har implementert. Disse er gitt med klare forbehold om at eksempelvis våpenimport ikke skal reduseres. I praksis innebærer dette at land som Hellas, Italia og Spania opprettholder en våpenimport som relativt sett økes. Dette genererer militær opprustning i land som ikke har et direkte behov for å besitte store våpenarsenal, men som heller burde anvende midlene til helt andre formål. Fogh Rasmussens fremheving av Hellas som et eksempel til etterfølgelse viser at pengene ikke går dit de trengs aller mest. At størrelsen på Hellas’ forsvarsbudsjett overrasker NRK synes rart. Dette er ikke annet enn en direkte konsekvens av betingelsene knyttet til EUs krisepakker.

Les artikkelen hos NRK Nyheter her: Fogh Rasmussen: – NATO-landene bruker for lite på forsvar