Sammendrag fra fagfrokost med Morten Bøås

Norges Fredsråd arrangerte torsdag 24. januar en vellykket fagfrokost med Morten Bøås, seniorforsker ved FAFO. Morten Bøås delte sine inngående kunnskaper om hvor kompleks konflikten i Mali er. Det er mange grupperinger og parter, som det er vanskelig å skille fra hverandre. Bøås var klar og tydelig på at han ikke liker den pågående debatten hvor «kampen mot terror» er et gjennomgående tema, men han understreket at det må foreligge en internasjonal respons og at han forstår at det er et politisk behov for å gjøre noe. Videre påpekte Bøås at det må blant annet lages et veikart for en demokratisk tilbakeføring etter kuppet i Mali 2012. Løsningen på konflikten er ikke bare opptrening av den Maliske hær, det er viktig å endre hvilken orientering de militære har og de som styrer militæret. Bøås hevder at det ikke er mulig med en militær seier i Mali, så man må også se på politisk, sosial og økonomiske utvikling. Det er vanskelig å si hva Norge bør gjøre i følge Bøås, men Norge har et godt navn og rykte fra tidligere bistandsengasjement i Mali. Dette kan benyttes til noe positivt avsluttet Morten Bøås med.