Norge+EU i Mali = sant?

Vi er ikke medlemmer av EU og har ikke militære forpliktelser overfor EU. Ei heller har vi medbestemmelse i utformingen av EUs operasjoner. Likevel har vi flere ganger bidratt militært, og kan komme til å gjøre det snarlig igjen. Det er feil! 

Les Norges Fredsråds artikkel hos Dagsavisen Nye meninger her: Norge + EU i Mali = sant?