«FEIGING» – EN HEDERSTITTEL?

Gjennom oppveksten i det han kaller en ”strong man’s culture” godtok Hezron Masitsa å bli stemplet som feig når han ikke ville slåss. En valgt, men også medfødt voldsmotstand ble hans vei i livet. Tekst og foto: Johanne Hoffart Hezron er en populær fyr, kan resepsjonisten på hotellet fortelle meg. Men han slår meg likevel […]

Program til International Conference on Nonviolence

Nå er programmet klart til Internasjonal Conference on Nonviolence, som holdes lørdag den 21. september kl. 10 – kl. 16 på Litteraturhuset. Programmet er fylt med flere spennende internasjonale foredragsholdere, som kommer for å snakke om deres engasjement og erfaringer med ikkevold fra henholdsvis Rwanda, Kenya, Palestina og Israel.   Vi gleder oss til å […]

CISV Norge: – Man kriger ikke mot sine egne venner

Organisasjon: CISV Norge Grunnlagt:1951 Antall medlemmer:2.486 Daglig leder:Andreas Underland Mjelva Intervju med Andreas Underland Mjelva. Tekst og foto: Johanne Hoffart. Hvordan er organisasjonen bygd opp?– Vi har et sentralstyre bestående av fem frivillige styremedlemmer. Dette velges inn av vårt øverste organ, landsmøtet, som igjen består av fylkeslagene. Vi har et sekretariat med 3,4 ansatte, inkludert to EVS-voluntører. […]

Asle spår: linjene består

Forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt Asle Toje besøker Fredshusets valgvake, og spår hvordan det freds-og utenrikspolitiske bildet kan endre seg med en ny regjering.  Toje tror det skal godt gjøres av de borgerlige partiene å endre de store linjene i utenrikspolitikken, da disse allerede er tungt etablert av Arbeiderpartiet. – De borgerlige vil måtte sette […]

Fra skatt og skole til liv og død

Solidaritet med det syriske folk. Alle parter involvert i konflikten i Syria må umiddelbart stoppe overgrepene mot sivilbefolkningen. Slik lød parolene som samlet en politisk uensartet forsamling til solidaritetsmarkering. Tekst og foto: Johanne Hoffart Torsdag ettermiddag ble det grå Youngstorget fylt av en varm og fargerik folkemengde. Med hjerter i hendene, maling i ansiktet, flagg […]

IOGT: – Noen må tørre å være motkultur

Navn på organisasjon:IOGT Norge Grunnlagt:1878 Antall medlemmer:Rundt 3500 (5000 inkludert støttemedlemmer) Leder:Hanne Ringdal Intervju med Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT. Tekst og foto: Johanne Hoffart.  Hvordan er organisasjonen bygd opp?– Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon. Vi er inndelt i fem geografiske regioner, som selv består av undergrupper. Tidligere var folk tilknyttet ulike «losjer», men nå kaller […]

Klart NEI til militært angrep på Syria

I går demonstrerte over 200 mennesker mot et militært angrep på Syria utenfor den amerikanske ambassade i Oslo. Dag­lig leder i Nor­ges Freds­råd, Hedda B. Lange­myr holdt appell der hun uttrykte sterk motstand til et miltært angrep: Kjære fredsvenner! 21. august 2013 kunne vi alle se rystende bilder av ofrene fra et gassangrep i Ghouta, […]

Demonstrasjon mot det varslede militærangrepet på Syria

Fredsinitiativet markerer sin motstand mot det varslede militærangrepet på Syria, med en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 21 i Oslo, mandag 2. september kl 16.00.  Hovedparole for markeringen er:Ingen militær aksjon mot Syria – få partene til forhandingsbordet!  Et militært angrep på Syria vil forverre situasjonen for sivilbefolkningen og være et […]