Demonstrasjon mot det varslede militærangrepet på Syria

Fredsinitiativet markerer sin motstand mot det varslede militærangrepet på Syria, med en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 21 i Oslo, mandag 2. september kl 16.00. 

Hovedparole for markeringen er:
Ingen militær aksjon mot Syria – få partene til forhandingsbordet! 

Et militært angrep på Syria vil forverre situasjonen for sivilbefolkningen og være et skjebnesvangert slag mot den internasjonale rettsorden og eks SLOTS3 maskinene kan v?re sofistikerte 3-D norske spilleautomater pa nett med flere hjul, spillelinjer og fremfor alt en historie som du tar del i. FN-systemet. Fredsinitiativet mener at det internasjonale samfunn må følge opp presset for å få partene til forhandlingsbordet.

Still opp og vis ditt engasjement! 

For ytterligere informasjon, kontakt Reza Rezaee, leder i Fredsinitiativet på telefon 92615542