Nei til nye NATO: – Land som inngår allianser må ha samme formål

  Organisasjonens navn: Nei til nye NATO  Grunnlagt
: 1999 Antall medlemmer: Ingen formelle medlemmer, kun et arbeidsutvalg. Navn på leder
: Ingen formell leder, arbeidsutvalget fatter avgjørelser. Intervju med Ivar Johansen. Tekst og foto: Johanne Hoffart  Hvordan er organisasjonen bygd opp? – Nei til nye NATO er et arbeidsutvalg bestående av fem til seks mer eller mindre […]

Valgvake på Fredshuset

Norges Fredsråd arrangerer valgvake mandag 9. september fra kl. 19 – kl 23. Dette er en valgvake for deg som ikke nødvendigvis har så sterke partipolitiske bindinger, men som er opptatt og engasjert i politikk og spesielt interessert i internasjonale spørsmål! Det blir en spennende kveld der folkets bruk av sin sterkeste demokratiske rett bestemmer […]

International Conference on Nonviolence

Kvekerhjelpen og Norges fredsråd har, i forbindelse med kvekerhjelpens 50 årsjubileum og FNs internasjonale fredsdag, gleden av å invitere til Internasjonal Conference on Nonviolence den 21. september kl. 10 – kl. 16.  Konferansen holdes på Litteraturhuset i Oslo, der flere internasjonale foredragsholdere er invitert til å snakke om deres engasjement og erfaringer med ikkevold fra […]

Solidaritetsmarkering for det syriske folk

Konflikten i Syria forverres stadig, og de massive overgrepene mot sivilbefolkningen i Syria er svært opprørende. Daglige utsettes den syriske sivilbefolkningen for grove overgrep, hvor det senest meldes at over 600 personer kan være drept i et angrep i Syrias hovedstad Damaskus, der flere kilder mener nervegass ble tatt i bruk.  LIM og Norges Fredsråd […]

FN må skape klarhet

Nyhetsbyrået Reuters melder at 213 mennesker skal være drept i et nervegassangrep i Ghouta-Regionen, øst for Damaskus. Angrepet skal ha skjedd fra luften, og flere av de omkomne skal være kvinner og barn. Meldingen om at det er brukt kjemiske våpen er ikke bekreftet. Den syriske opposisjonen mot Al Assad – regimet mener det er Assads […]

Jagland ut av Nobelkomiteen?

Utdelingen av Nobels Fredspris 2013 kan bli den nest siste under ledelse av Thorbjørn Jagland. Det er partiforholdene på Stortinget som avgjør sammensetningen av Nobelkomiteen, og skulle det bli en endring etter årets stortingsvalg, vil dette ha konsekvenser for Nobelkomiteens sammensetning. Det skal innen utgangen av 2014 velges tre av fem nye medlemmer til Nobelkomiteen […]

Krev en stans i dronekrigen!

«Stans dronekrigen og de norske bidragene» er Norges Fredslags hovedkampanje denne høsten. Vi tror at vi kan stanse de norske bidragene til dronekrig gjennom folkeopplysning og politisk påvirkningsarbeid. Derfor vil vi arrangere seminarer og debatter om dronekrigen over hele landet og utfordre våre folkevalgte til å ta grep. Jo flere vi har i ryggen når […]

Ny FN-resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet

FNs sikkerhetsråd vedtok 24. juni resolusjon 2106, som blant annet har formål om å styrke straffeforfølgelsen av mennesker som begår seksuelle overgrep i forbindelse med konflikt. Dette er den fjerde av seks resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet som spesielt omhandler seksuell vold i konflikt.   Les resolusjon 2106 her: http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/adv/sres21062013.pdf   Du kan også se […]