Krev en stans i dronekrigen!

“Stans dronekrigen og de norske bidragene” er Norges Fredslags hovedkampanje denne høsten. Vi tror at vi kan stanse de norske bidragene til dronekrig gjennom folkeopplysning og politisk påvirkningsarbeid. Derfor vil vi arrangere seminarer og debatter om dronekrigen over hele landet og utfordre våre folkevalgte til å ta grep.

Jo flere vi har i ryggen når vi møter politikere, jo mer føler de seg presset til å gjøre noe med de norske bidragene til dronekrig. Derfor har vi laget en underskriftskampanje hvor du kan sette ditt navn på kravene om at dronekrigen og de norske bidragene skal stanse. Vi leverer din underskrift og dine krav til norske politikere i løpet av høsten.

Krev at Norge tar avstand fra dronekrig og stanser de norske bidragene ved å skrive under her!

For mer informasjon, se Fredslagets nettside: www.fredslaget.no