Stikkord: Norges Fredsråd

9/11: Krig mot terror fører til mer terror

I dag er det 13 år siden terrorister styrtet American Airlines Flight 11 og United [...]

Atomopprustning i nedrustningens tid

Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ennå ikke er forbudt. Til tross for mye fokus [...]

Verdens første bromuseum- fra ide til praksis

Fredag, 15.august fikk vi besøk av Richard Dion. En mann med variert bakgrunn fra humanitær [...]

Fremtidsrettet luftforsvar – en farlig tankegang

Chr. Tybring-Gjedde sier til Dagsavisen 6. august at videreføring av Joint Strike Missile – JSM, [...]

Offensive amerikanske våpen på norsk jord

På 80-tallet inngikk vi en avtale med USA om mellomlagring av amerikanske våpen i Trøndelag [...]

Japan mot en mer aggressiv utenrikspolitikk?

Artikkel 9 i Japans grunnlov har siden 1947 fremmet en ikkevoldslinje og forbudt den japanske [...]

Konsekvenser av krig

Norge må innse konsekvensene av å delta i krig og ta ansvar for disse. Det [...]

Veterandagen undergraver frigjøringsdagen

Utdeling av krigskors, prosesjoner med F-16 fly og besøk av NATOs generalsekretær. Markeringen av vår [...]

Nytt knefall for Kina

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte på en pressekonferanse mandag at hun vil vurdere ikke å [...]

Muligheter og utfordringer i et nordisk samarbeid

Hvordan kan Norden skape en fredeligere verden? Hvilke erfaringer og muligheter finnes i et nordisk [...]