9/11: Krig mot terror fører til mer terror

I dag er det 13 år siden terrorister styrtet American Airlines Flight 11 og United Airlines Flight 175 inn i tvillingtårnene ved Ground Zero. Dagen er fortsatt et åpent sår i USAs nasjonale bevissthet. 11. september var en tragedie, ikke bare for de som mistet venner og familie i terrorangrepet, men også for de som ble rammet av USAs storslåtte «War on terror» – en krig som til syvende og sist antakelig slår tilbake på dem selv, og en krig det er umulig å vinne.

I september 2001 var det få som så for seg omfanget krigen mot terror skulle få. Etter invasjonen av Afghanistan og Irak, med Bin Laden og Al-Qaida i sikte, har kampen de siste årene blant annet tatt form av dronekrig i Jemen og Pakistan. Droneangrepene er effektive, men også svært kontroversielle og innebærer store sivile tap. I en undersøkelse i 2013 svarte 3/4 av alle spurte pakistanere at de så på USA som en fiende. Dette fiendebildet kan spores tilbake til de sivile tapene påført av dronekrigen. Droner skaper langt flere terrorister enn de klarer å drepe. USAs antiterror-operasjoner i Jemen, Pakistan og Afghanistan har ikke klart å skape fred, snarere kan det argumenteres for at de har gjort situasjonen verre.

I går annonserte Barack Obama Pentagons siste plan for bekjempelse av den Islamske Staten (IS). Obama, som vant presidentvalget mye på grunn av sin motstand mot Bush-administrasjonens invasjon av Irak, argumenterer nå ironisk likt sin forgjenger for å gå inn i Irak i terrorkrigens navn nok en gang. Den amerikanske krigen mot IS har liten sjanse for å lykkes, verken i å bekjempe IS eller terror. Resultatet vil sannsynligvis bli det samme som de siste 13 årenes krig mot terror: Flere fiender, og flere terrorister å erklære krig mot. Kampen mot terror har bare skapt mer terror. Ville det ikke være bedre å hedre de døde gjennom dialog og lete etter alternative løsninger, enn å hisse til mer krig i en stadig mer polarisert verden?

Videre lesning:

Dronedilemmaet

Obamas tale om IS

Kilder: New York Times, Vox news, Wikipedia, Aftenposten Innsikt