Nei til Norges deltakelse i bombingen av IS

Mange av erfaringene fra Norges militære bidrag i Afghanistan og Libya viser at konsekvensene har vært destruktive for videre utvikling i regionen, ikke minst for sivilbefolkningen. Dette tatt i betraktning bør Norge være desto mer varsomme med å delta i enda en av NATOs out of area-operasjoner. En militær intervensjon som ikke tar høyde for årsakene til fremveksten av IS, som ikke har en klar geopolitisk strategi, som vurderer inngripen på irakisk/syrisk territorie med alt det innebærer, og som ikke har sluttdato – kan få et katastrofalt utfall for en region i en ekstremt sårbar tilstand.

Norge har vært klare på at vi skal ha en militærstrategi som i større grad verner om våre nærområder og det har lenge vært uttalt fra forsvarspolitisk hold at NATO-engasjementet vårt med tilhørende Out of area-operasjoner har gått på bekostning av vår forsvarsevne. En slik operasjon vil videreføre et fokus vi lenge har ønsket å bevege oss bort fra. Vi risikerer igjen å bidra til forverra tilstander, i et land vi ikke har god peiling på, der utfallet av en inngripen er høyst usikker. Vi ber derfor utenriksministeren om å ta en grundig konsekvensanalyse før det tas en beslutning, og en reell vurdering av om en slik operasjon har til hensikt å styrke samarbeidet internt i NATO eller om den faktisk vil kunne gi langsiktig beskyttelse til sivile i Midtøsten.

Kilde: Aftenposten