Verdens første bromuseum- fra ide til praksis

Fredag, 15.august fikk vi besøk av Richard Dion. En mann med variert bakgrunn fra humanitær sektor og privat næringsliv. Etter å ha vært bosatt i Sarajevo fikk han ideen til å forene disse virkelighetene gjennom å bygge verdens første bromuseum. Hvordan kan symbolikken i broer relateres til fredsarbeid?

Skrevet av: Valentina Soto

bridges2

The Bridge Museum er foreløpig en idé der man ønsker et museum som tar for seg betydningen av broer i samfunnet. Tanken til Dion har vært at broer på den ene siden har vært viktige strukturelt for infrastruktur, der mange kjente broer er ingeniør-mesterverk i seg selv. De spiller også en viktig rolle for økonomisk utvikling. Samtidig innebærer tanken om broer mye symbolikk. De har mye å si for historien, geografien og antropologien til et område.

Det er her symbolikken også omhandler fredsbygging. Broene som metafor har som premiss at «jeg ønsker å forstå», og «ta meg med til den andre siden». På denne måten fungerer broene som et bindeledd mellom ulike samfunn, eller områder i konflikt slik vi har sett blant annet med den berømte broen i Mostar, Bosnia.

Museet i seg selv vil på en side ta for seg det arkitektoniske og tilby noe for alle aldre, med blant annet et lekeområde for barn der de kan bygge broer og gi dem et underliggende bilde av broenes viktighet. Med fokuset på det konseptuelle vil museet kunne samle ulike interessegrupper for å lære mer om ikke-voldelig fredsbygging. Et senter for dialog tilknyttet museet vil dermed kunne gi rom for dialog, seminarer og kurs rettet mot sivilsamfunn, politikere og privat sektor.