Stikkord: Fredshuset

Kvinner i krig – hvordan møtes deres sikkerhetsbehov?

Seksualisert vold rammer kvinner og barn hardest og utfordrer kvinners deltakelse og sikkerhet. Hvilke problemstillinger [...]

Nobels fredsprisbrunsj

I forbindelse med Nobel­ko­miteens kunngjøring av hvem som mottar Nobels freds­pris for 2014 ønsker Norges [...]

Verdens første bromuseum- fra ide til praksis

Fredag, 15.august fikk vi besøk av Richard Dion. En mann med variert bakgrunn fra humanitær [...]

Tenn lys for Syria!

Det er i dag tre år siden gatene Aleppo ble fylt av mennesker. Syrias befolkning, [...]

Frykten for ikke å få fortalt

Francesca Borri er av de få internasjonale journalistene som har vært – og som skal [...]

Fra frontlinjen til Fredshuset

To journalister. Én med erfaringer fra Afghanistan, den andre med historier fra Syria. I anledning [...]

Fredshusarrangement: Syriakrisa i et kurdisk perspektiv

Norges Fredsråd inviterer i samarbeid med Fredsforum,  Kurdistangruppen i Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti og RKR- [...]

Vi minner Lars Andreas Larssen

Lars Andreas Larssen (1935-2014) bisettes i dag. Han viste et stort sosialt engasjement som medførte [...]

«NEW PROFILE» MOT NORMALISERING AV MILITARISERING

Medgrunnlegger av organisasjonen «New Profile», Ruth Hiller, så seg nødt til å forlate både sionismen og [...]