Kategori: Norge

Norge må føre an kampen mot sivil undertrykkelse — fordi vi kan.

Tid­li­gere i som­mer sig­nerte stats­mi­nis­ter i Kam­bod­sja, Hun Sen, den svært omstridte LANGO (Law on [...]

Tar din kommune ansvar?

Årets kom­mune­valg er val­get som avgjør om ditt nær­miljø får en poli­tisk ledelse som har [...]

Markering foran Stortinget: #OmkampForSyria

Lørdag 12. september kl. 13:00 arrangerer vi sammen med Nansen Fredssenter og Olaf Thommessen stormarkering [...]

Stem for en bedre bosettingspolitikk!

Det massive folkelige engasjementet vi har sett i de siste dagene angående mottagelsen av flyktninger [...]

Omkamp på Stortinget – Folk for Syria!

Den siste uken har engasjementet rundt krisen i Syria og vestens respons florert på sosiale [...]

Norge må føre an kampen mot sivil undertrykkelse – fordi vi kan.

Tidligere i sommer signerte statsminister i Kambodsja, Hun Sen, den svært omstridte LANGO (Law on [...]

Tar din kommune ansvar?

Årets kommunevalg er valget som avgjør om ditt nærmiljø får en politisk ledelse som har [...]

Månedens fredsprofil august: “Refugees welcome to Norway”

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket [...]

Norge må forby atomvåpen

Hva har et forbud mot atomvåpen med markeringen av Hiroshimadagen å gjøre? Tekst: Frode Ersfjord (Daglig [...]

Norsk deltakelse i NATO-øvelsen «Nobel Jump»

Fortiden holder NATO en massiv militær øvelse i Polen med over 2100 soldater fra ni [...]