Kategori: Nordområdene

Forsvarssjefens fagmilitære råd — en bekymringsfull rapport

Ret­nin­gen som lig­ger til grunn for for­svars­sje­fens fag­mi­li­tære råd for 2015 er uro­vek­kende. Anbe­fa­lin­gene som [...]

Norsk deltakelse i NATO-øvelsen «Nobel Jump»

Fortiden holder NATO en massiv militær øvelse i Polen med over 2100 soldater fra ni [...]

Forsvarsrapporten «Et felles løft»

Tirsdag 28. april ble forsvarsrapporten «Et felles løft» lagt frem. I Dagsnytt 18 samme kveld [...]

Security in the High North – Civilian vs. Military Ownership

The importance of security in the High North is growing alongside the increased tensions between [...]

Mer NATO i nord er å be om bråk

Ikke uventet var den spente relasjonen mellom Russland og nabolandene hovedfokus for Kirkeneskonferansen som nylig [...]

Fredsprofil januar: Ordfører Cecilie Hansen

Norges Fredsråd vil hver måned i 2015 fremheve et enkeltmenneske eller en organisasjon som har [...]

Når nåtiden blir viktigere enn historien

Tirsdag 27. januar 2015 markerte 70-årsdagen for løslatelsen av jøder og andre innsatte i Auschwitz-Birkenau. [...]

Norden for fred?

Forholdet mellom de nordiske landene har tradisjonelt vært preget av fredelig sameksistens. Konflikter har blitt [...]

Stoltenberg-rapportens aktualitet i dag

Mandag 12. mai inviterte Norges Fredsråd til faglunsj med Sverre Jervell på Fredshuset. Jervell var [...]

Muligheter og utfordringer i et nordisk samarbeid

Hvordan kan Norden skape en fredeligere verden? Hvilke erfaringer og muligheter finnes i et nordisk [...]