Uttalelse om Ukraina

Norges Fredsråds nyvalgte styre vedtok 16.06.2022 følgende uttalelse om krigen i Ukraina. 

 

Norges Fredsråd, en paraplyorganisasjon for 19 fredsorganisajsoner, fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste, og Russlands pågående folkerettsstridige, inhumane angrep som gjør fredsforhandlinger svært krevende.

 

Krigen har allerede ført til at flere tusen sivile ukrainere mistet sitt liv og mange flere tusen familier sine barn, foreldre eller andre slektninger. I tillegg er rundt 13 millioner sivile ukraniere drevet på flukt enten internt i landet eller til andre land. Millioner av mennesker er traumatisert av enda en meningsløs krig. 

 

Et ukjent antall soldater fra både Ukraina og Russland har mistet sitt liv eller må leve videre med fysiske og psykiske skader. 

 

Krigen er ikke bare en fysisk krig med synlige våpen og ødeleggelse, men også en propagandakrig, som bare i Russland har ført til at 15 000 mennesker har blitt arrestert med hjemmel i propagandalover.  I mange land i verden, som også i Norge, utvikles det en polarisert tilnærming til krigens årsaker, noe som skape mer frykt og mindre rom for de rolige samtalene. 

 

Nedbryting av kontakt og relasjoner på tvers av landegrenser er til stor lidelse for sivilbefolkning, og gal utvikling for en verden som skal og må bygge en internasjonal orden for å finne løsninger på en rekke felles globale utfordringer. Et  debattklima som ikke tåler kritikk av våre og våres alliertes  handlinger er lite konstruktiv og bidrar ikke til å finne løsninger på en ekstrem kompleks situasjon.  

 

For oss i  fredsbevegelsen er kampen mot krig og solidaritet med ofrene for krig  den primære oppgaven. Vi vil derfor fortsette å jobbe med opplysningsarbeid rundt det vi mener fører til økt spenning og krig. 

 

Vi har sett en ekstrem opprustning over hele verden de siste sju årene.  En slik opprustning gjør verden til et farlig sted, og det er derfor enda viktigere at det finnes stemmer som reiser seg  for å  motarbeide en situasjon som kun gagner våpenindustrien. 

 

Norges Fredsråd oppfordrer den norske regjeringen og stortinget: 

Bygg fred med fredelig midler! 

 

Artikkel 1 i FN-charteret slår fast at FNs overordnede mål er å forhindre krig og å fremme menneskerettigheter og rettferdighet. Internasjonale tvister som kan føre til krig, må løses med fredelige midler, gjennom diplomati og reelle forhandlinger.

 

Norge har et stort ansvar. Vi har mye erfaring i samarbeid med nabolandet Russland, enorm økonomisk makt, og fremstiller oss selv som en fredsnasjon. All historisk erfaring viser at fred bygges ikke gjennom krig, men gjennom at mennesker snakker sammen. Det er dette vi i Norges Fredsråd vil fortsette å jobbe for.