Nytt medlem: Hardangerakademiet

Norges Fredsråd er en medlemsorganisasjon eid av våre medlemmer. På representantskapsmøtet 23.05.2022, Norges Fredsråds øverste organ, ble Hardangerakademiet for fred , utvikling og miljø tatt opp som vårt 19. medlem.

 

Hardangerakademiet er en ideell organisasjon som har holdt sine årlige sommersymposier i Jondal siden 2000. Under sitt tidligere navn, “Nordisk Fredsakademi” har de her arbeidet med fredsspørsmål og mulighetene for å løse små og store konflikter gjennom menneskemøter og dialogarbeid.

 

29. – 31. Juli 2022 inviterer de til årets fredssymposium 2022: «Opprustning nå! Nødvendighet eller en blindvei?»

Innledere inkluderer samfunnsdebattant Linn Stalsberg, Hasse Schneidermann, forsker Cecilie Hellestveit og tidligere president i det Internasjonale Fredsbyrået IPB.

 

Velkommen Hardangerakademiet!

 

Les mer om våre medlemmer her.