Unge i Norge gir faen i atomvåpen

Skrevet av Sigrid Elise Tviberg (26 år)

 

Norge har enda ikke signert eller ratifisert atomvåpenforbudet, vi har egentlig boikottet avtalen i godt (les: jævlig) felleskap av de 9 atomvåpenstatene og de fleste NATO-land. På tross av Norges uansvarlige måte å forholde seg til atomvåpen på, har heldigvis andre stater og engasjerte organisasjoner med ICAN  (Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen) i spissen stått på og sørget for at FN har traktatfestet et forbud mot atomvåpen som pr. dags dato er ratifisert av 61 stater, og hvor 86 til har signert traktaten. Det må jo kjennes ganske skammelig for nasjonen Norge å ikke ha etikken på stell i denne saken, så hvorfor er det ikke et bredere og mer høylytt engasjement for å få Norge over på den riktige siden i atomvåpensaken? For å finne ut av dette tilbyr jeg min egen hypotese, tar en tyvtitt inn i forskningens verden for å se hva de mener unge er opptatt av, samt hører med et knippe unge som selv kan gi sin begrunnelse. Avsluttningsvis har jeg på bakgrunn av disse undersøkelsene skrevet noen enkle og potensielt tidkrevende, tips til hva man må gjøre for å få unge til å bry seg om atomvåpenforbud.

Respekt for de overlevende, men fjern virkelighet

Min hypotese er at unge generelt i Norge ikke engasjerer seg mot atomvåpen fordi det først og fremst er så fjernt for deres virkelighet. Før jeg fortsetter mine grove generaliseringer la oss sette denne debatten i dens rette historiske kontekst. Vi er alle godt kjent med USAs forferdelige bruk av atomvåpen mot Hiroshima og Nagasaki i Japan i 1945. I denne artikkelen kan man bli bedre kjent med Frankrikes nesten 200 prøvesprengninger i Stillehavet, hvor lokalbefolkningen ikke ble varslet først. Når forskerne bak Manhattan-prosjektet skapte de første atomvåpnene gjorde de en stor urett mot menneskeheten.

 

De som fortsetter å utvikle, oppdatere, teste og videreføre disse våpnene er en stor fare for liv, språk, tradisjon, kultur og natur, altså vårt eksistensgrunnlag som mennesker. I Nuclear Weapons Ban Monitor kan du lese mer om dagens atomvåpen-trussel. Vi trenger at Norge skriver under og ratifiserer atomvåpenforbudet, og vi trenger atom-avvæpning. 

 

Tilbake til hvorfor unge gir faen i atomtrusselen. Som man kan lese i denne artikkelen  teoriserer William Sætren at “kjernen av problemet er at atomtrusselen er gammelt nytt.”. Den en gang så aktive folkebevegelsen mot atomvåpen ble satt i gang av at USA slapp atombombene over Hiroshima og Nagasaki i 1945, det er nå 77 år siden. Unge som vokser opp i dag har lite forhold til skadene atomvåpen forårsaker, atomvåpen føles ikke egentlig som en stor trussel her i Norge, vi har ikke noen akutt faretruende situasjon mot noen av de 9 atomvåpenstatene, Kina, Frankrike, India, Israel, Nord Korea, Pakistan, Russland, England og USA. Likevel vet vi som er kjent med fredsbevegelsens arbeid at atomtrusselen kan bli virkelighet på 100 sekunder.  Så hva er egentlig unge opptatt av, og hvorfor er det ikke atomvåpen? 

Hva sier forskning at unge bryr seg om?

For å finne hvorfor unge ikke engasjerer seg i kampen mot atomvåpen skal vi nå se på hva forskning sier at unge bryr seg om. I følge denne undersøkelsen av unge i 46 ulike land kan det se ut som unge internasjonalt i dag har nok med seg selv. Rundt halvparten av de unge spurt lever fra lønning til lønning, har flere jobber, og ser et økende gap mellom fattige og rike i landet. I tillegg finner undersøkelsen at rundt halvparten av svarene sier at unge føler seg utbrent og har forlatt en arbeidsplass på grunn av arbeidsmengden. Uten en god jobb, og en trygg økonomisk situasjon kan det tenkes at det er vanskelig å finne overskudd til å engasjere seg i sivilsamfunn, frivillighet og mot atomvåpen. Det rapporteres samtidig at unge i Norge er mer politisk aktive i valg enn tidligere, den klare skillelinjen er 22.juli 2011, hvor det konkluderes med at unge velgere trenger personlig tilknytning for å engasjere seg. 

 

Det er også tydelig at unge bryr seg ekstremt mye om hva som finnes på internett, nasjonalt bruker 43 prosent av de unge respondentene 4 timer daglig på skjerm. Hvis unge ikke bruker skjermtiden til å lese om og engasjere seg i atomvåpenforbud, hva bruker de da de 4 timene på? For eksempel opplyser denne rapporten at 9-18 åringer er på youtube mest, hele 95% av respondentene bruker plattformen. De neste på listen er også bilde eller video-baserte apper, Snapchat brukes av 80%, TikTok 65%, og Instagram 65%, Facebook er bare i bruk av rundt halvparten av respondentene, det er sannsynlig at TikTok har fått høyere oppslutning siden rapporten ble laget i 2020. Det kan overraske fredsbevegelsen at ingen av de 10 mest populære youtube-videoene i 2021 handlet om atomvåpen. La oss lytte til hva unge selv sier om sin mangel på engasjement for atomvåpen. 

Hvorfor gir unge faen i atomvåpen? 

På Deichmanske Bjørvika er det tilsynelatende det nyeste i Marvel-universet, algebra, TikTok og mote som står  høyere enn kampen mot atomvåpen på prioriteringslisten til de som sitter ved laptopene sine og arbeider med panoramautsikt over oslofjorden. Vi som er engasjerte i fredsbevegelsen kan fort miste litt kontakt med andre deler av befolkningen, så hvorfor ikke spørre noen tilfeldige utvalgte om hvorfor de ikke engasjerer seg i bevegelsen for atomvåpenforbud. 

 

Martine (20)

-Jeg er opptatt med jobb. Jeg tenker jo at det ikke er bra, at vi ikke burde ha det, men jeg og mine venner snakker ikke så mye om sånne ting, vi er mer opptatt av det som skjer i vår hverdag, som jobb, eller hva vi skal gjøre etterpå, leilighet, utdanning og planlegging for fremtiden. 

 

Jonas (16)

-Hvorfor skal jeg bry meg? Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg ser atomvåpen når jeg spiller skytespill, for eksempel i ‘war zone’. Det eksploderer alt, det er bra hvis jeg kan bruke det, men ikke hvis andre kan bruke det mot meg. 

 

Edit: hvis du tenker som Jonas anbefaler jeg at du sjekker ut ICANs spennende side med mye god info om hvorfor du bør bry deg om for eksempel FNs atomvåpenforbud. 

 

Piniel (22) 

-Fordi de kobler det ikke til anti-imperialistisk propaganda. De får det til å virke som en basic greie, atomvåpen eller ikke atomvåpen. Det handler om amerikansk imperialisme, det er bare USA som har brukt atombomber i krig. Det må knyttes til kamp mot det amerikanske imperiet. 

 

Neslihan (26) 

-Det er ikke opp til en person. Det er ikke sånn at alle har eierskap til atomvåpen. Det er ikke en isolert sak. Det handler også om assosiasjoner, vi har blitt lært at uran er et dritbra stoff som kan brukes til mye, Bill Gates har en dokumentar på netflix om hvor mye bra som kan gjøres med atomkraft. Jeg tenker også på en gøy scene i Indiana Jones hvor de tester ut en atombombe og han gjemmer seg i kjøleskap og overlever. Amerika har laget mye propaganda for å påvirke folk sitt inntrykk av atomvåpen.

 

Basert på denne uorganiserte og raske undersøkelsen finner jeg at unge gir faen i atomvåpen av tre hovedgrunner: 

  1. Unge er opptatt av, og bekymret for sin konkrete fremtid her og nå, atomtrusselen oppfattes ikke som akutt nok til å kreve deres oppmerksomhet. Det går mer i hva de skal finne på, hvor de skal bo, om de kommer til å tjene nok penger. Unge er allerede svært opptatt med arbeid, og har sannsynligvis flere jobber samtidig. Dette frigjør lite tid og overskudd til engasjement for mer abstrakte politiske saker som kampen mot atomvåpen kan oppfattes som.
  2. Unge bruker svært mye tid på skjerm, spesielt populære er plattformene Youtube, Snapchat og TikTok. 
  3. Amerikanske filmer og spill har bagatellisert effekten av atomvåpen.

 

På bakgrunn av disse funnene vil jeg tilby noen tilsynelatende enkle, men potensielt veldig tidkrevende tiltak for å møte unge med informasjon om atomvåpen-trusselen der de er:

  • fokuser informasjonsarbeid på tema og personer unge kan kjenne seg igjen i, og prioriter mediet film med plattformene Youtube, Snapchat og TikTok,
  • snakk med arbeidsgivere, og sørg for at unge i arbeid kan engasjere seg mot atomvåpen gjennom arbeidsplassen, 
  • knytt arbeidet for atom-avvæpning opp mot bredere arbeid mot amerikansk hegemoni i verdenspolitikken, samt informere om påvirkningen amerikansk propaganda i spill og tv har på våre oppfatninger og meninger. 

 

Unge gir ikke egentlig faen i atomvåpen, det var mest clickbait. Overskriften kunne definitivt vært noe mer konkret som:

Unge er for distrahert av sosiale medier og engasjert i kappløpet mot nedgangstider i økonomien til å engasjere seg i saker som ikke umiddelbart føles som relevant for deres hverdag her og nå.