Stikkord: IKFF

Militært overforbruk: Sterk økning i Midtøsten og Afrika

I dag, 13. april, markeres den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk (GDAMS). GDAMS arrangeres i [...]

– Etterlyser implementering av “den gode vilje”

Urfolks rettigheter, de nye utviklingsmålene, Chomsky og kvinner på landsbygda var noen av sakene på [...]

Fremtidsrettet luftforsvar – en farlig tankegang

Chr. Tybring-Gjedde sier til Dagsavisen 6. august at videreføring av Joint Strike Missile – JSM, [...]

Ingen grunn til begeistring

Norges Fredslag rapporterer om en nedgang på 3 milliarder dollar i verdens militære forbruk fra [...]

Militært overforbruk- et hinder for bærekraftig utvikling

29. april inviterer Norges Fredsråd, Fredslaget, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet(IKFF) og International Peace [...]

– Sikkerhetsbegrepet favner mer enn staten og militæret

Mange forholder seg kun til staten og militæret som aktører i konflikten om nordområdene. Å [...]

Militarisering av nordområdene

Nordområdene er et sentralt politisk satsningsområde for Norges Fredsråd. En av Norges Fredsråds medlemsorganisasjoner, Internasjonal [...]

Women, Power and Politics

I forbindelse med stemmerettsjubileet 1913 – 2013, deltok Norges Fredsråd forrige uke på den internasjonale [...]