Attraktivt å gå til krig

Militært overforbruk forsyner seg grovt av verdens statsbudsjetter. Men hva får vi egentlig ut av slike investeringer? Amy Goodman, radiovert for den uavhengige nyhetskanalen Democracy Now!, kommer til Globaliseringskonferansen for å gi oss svaret. Det begynner på k og slutter på rig. Journalisten, aktivisten og forfatteren Amy Goodman har dekket utallige konflikter fra aktivistenes ståsted. […]

Film fra Sør 2014

Årets Film fra Sør-festival finner sted i Oslo fra 9. til 19. oktober. Festivalens viktigste oppgave er å vise frem kvalitetsfilmer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. I år er over 90 filmer på plakaten. Er du interessert i krig, fred og forsoning? Da bør du sjekke ut filmene i programseksjonene kalt DOK:SØR og Det kritiske rom. […]

Nobels fredsprisbrunsj

I forbindelse med Nobel­ko­miteens kunngjøring av hvem som mottar Nobels freds­pris for 2014 ønsker Norges Fredsråd velkommen til brunsj på Fredshuset, fredag 10. oktober. Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, innleder før kunngjøringen. Det blir duket for diskusjoner og kommentarer om kandidatene og den endelige avgjørelsen.  Norges Fredsråd er allerede i full gang med arbeidet […]

Markering: Nei til ny kald krig!

Jens Stoltenberg tar over som NATOs nye generalsekretær onsdag 1. oktober. I den forbindelse arrangerer Norges Fredsråd, ICAN, Nei til Atomvåpen og Fredsinitiativet markering samme dag i Oslo. Atom­vå­pen er det eneste masse­øde­leg­gel­ses­vå­pe­net som ennå ikke er for­budt. Til tross for mye fokus på atom­ned­rust­ning de siste årene fore­tar nå USA en opp­gra­de­ring av NATO-atomvåpen […]

En framtid uten krig?

Journal of Peace Research (JPR) feirer 50-årsjubileum i år. Det akademiske tidsskriftet har vært helt grunnleggende for utviklingen av det internasjonale forskningsmiljøet ved Peace Research Institute Oslo (PRIO). I forbindelse med markeringen, inviterte PRIO en rekke forskere til å snakke om utvalgte temaer som har vært sentrale for JPR: – Blir det flere eller færre […]

70 år siden D-dagen

I dag markeres at det er 70 år siden invasjonen i Normandie, 6. juni 1944, bedre kjent som D-dagen. De allierte styrkene, ledet av USA ved President Eisenhower, bestod blant annet av 24 000 fallskjermsoldater, 7000 skip og landsetting av om lag 156 000 infanterisoldater. Operasjonen med kodenavnt «Operasjon Overlord» anses for å være en […]

Stoltenberg-rapportens aktualitet i dag

Mandag 12. mai inviterte Norges Fredsråd til faglunsj med Sverre Jervell på Fredshuset. Jervell var en av hovedforfatterne bak Thorvald Stoltenbergs rapport ”Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy” som ble publisert i 2009.  I går snakket han om nordisk forsvarssamarbeid og rapportens aktualitet i dag. Analysen bak Stoltenberg-rapporten Bakgrunnen for Stoltenberg-rapporten var en grundig […]

The Peace Event in Sarajevo 2014!

Om arrangementet: Året 2014 markerer at det er hundre år siden begynnelsen av første verdenskrig. I forbindelse med dette vil fredsarrangementet i Sarajevo anerkjenne alle fredsinitiativer som har oppstått de siste tiårene, og minne om det pågående behovet for aktivt fredsarbeid. Fredsarrangementet i Sarajevo vil foregå fra 6. til 9. juni. Formålet med arrangementet er å […]